Norsk-Nederlansk oversettelse av krigsforbrytelse

Oversettelse av ordet krigsforbrytelse fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

krigsforbrytelse på nederlansk

krigsforbrytelse
bruddsubst. oorlogsmisdaad [m/f]

 
 

Fler eksempler
1.Andre saker, bl.a. drapene på 22 gisler efter et attentat mot to tyske politimenn sommeren 1943, ble til slutt ansett som" krigsforbrytelse" og holdt utenom saken.
2.Domstolen slo fast at prinsesse Michaels far ikke hadde gjort seg skyldig i noen form for krigsforbrytelse.
Dine siste søk