Norsk-Nederlansk oversettelse av la noe være

Oversettelse av ordet la noe være fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

la noe være på nederlansk

la noe være
anliggendeverb iets laten rusten
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Vi har ikke råd til å la noe være uprøvet.
2.Begge parter i meglingen erklærte at det ikke er noen grunn til å la noe være uprøvet for å forhindre en konflikt som kan få omfattende skadevirkninger.
Dine siste søk