Norsk-Nederlansk oversettelse av leke

Oversettelse av ordet leke fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

leke på nederlansk

leke
rekreasjonverb spelen
Synonymer for leke
Avledede ord av leke
Anagram av leke
Eksempler med oversettelse
Vi gikk til parken for å leke.
Fler eksempler
1.Fremfor alt har hun vært en ivrig talskvinne for barns rett til å leke," skriver Hanne Haavind.
2.Barna får selv velge hva de skal leke, og leken må foregå innen et avgrenset område.
3.De mindre barna har godt av å leke med større barn, sier styrer i barnehaven, Solveig Gjesteby.
4.Den kan starte med å gå ned i en norsk ubåt og la den leke med norske fregatter under dagens instruks.
5.Der er, sier hun - en litteratur som utelukkende synes å leke med ord ; jeg liker ikke" broderier".
6.Det betyr at arbeidspresset blir større, barna får mindre plass å leke på og mindre kontakt med voksne, skriver Oslo Førskolelærerlag.
7.Det er heller ikke så mange barn å leke med lenger, påpeker Bente.
8.Det er ikke slik at vi ønsker å leke Gud eller søke å løse livets gåter.
9.Det er inspirerende å leke med tanken at Sovjet kan slås.
10.Det er skjemmende å se på, og det kan være farlig for barn som måtte ta seg ombord for å leke, de kan komme til skade på råtne planker og rustne spikere, sier en mann til Bysiden.
11.Det skal være til lov å leke litt, og vi regner med at en del skal bli industrielle produkter.
12.Finsk langrenn har tatt et så langt skritt fremover at Lundemo har begynt å leke detektiv.
13.Grethe kan vi leke nå, avbryter minstemann som er fem år.
14.Hun skaffet seg britisk pass enda raskere enn hun kan løpe, men nå som passet har tjent sin hensikt, kaster hun det vekk som en leke hun er gått trett av.
15.Hva skal vi leke idag, far ? spurte Hørby.
16.I" Malerityveri" lar dere barna leke med.
17.I en daginstitusjon for barn er god kontakt den mest grunnleggende forutsetning for at institusjonen skal kunne gi barnet den trygghet og omsorg, de leke og utviklingsmuligheter og den trening i å omgås voksne og barn utenfor hjemmet som det trenger for trivsel og vekst, sa Roggen.
18.Jeg håper å kunne leke meg med det fremover.
19.Kommune og statsansatte fra nabolandene kommer på ekskursjon hit for å se våre leke / oppholdsplasser og gatetun av ulik art.
20.Leke gjør de helst med hverandre, men bestefar forteller ofte eventyr om Chalagapeter.
21.Lærere skal liksom alltid være strenge, men vi føler trang til å slippe oss løs, ja nettopp leke litt.
22.Man har simpelthen oppdaget at det er morsommere å konkurrere enn å sitte på sin høye hest og leke allvitende, sa han.
23.På den annen side måtte nettop den mørke teatersal være en utmerket anledning til å leke med effekter av Goethes farvelære, en annen av dine interesser ?
24.Stabburet er i bruk hver dag, barna elsker å leke der.
25.Tja, det går jo an å leke med den tanken også, forteller Per Edmund som understreker at han ikke har vært noen treningsnarkoman så langt.
26.Vi kan ikke få frem toppidrettsutøvere hvis alle bare skal leke sammen ?
27.Vi må ikke glemme at småbarn liker å leke i nærheten av inngangsdøren sin.
28.20 gatetun og leke / oppholdsgater står nå helt eller nesten helt ferdig i Oslo bykjerne.
29.310 francs, pluss vinene og 15 prosent service Det var i 1930 at pappa Troisgros, Jean - Baptiste fra Burgund, overtok det lille gamle Hotel des Platanes rett overfor jernbanestasjonen i Roanne - ikke minst fordi det hadde en slik fin gårdsplass" der guttene kunne leke".
30.Akkurat dette fanger Vigdis Hjorth - barns hang til å leke sin virkelighet, hvor fascinert de er av romantikk og grumme skjebner hos elskende.
Liknende ord

 
 

leke som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) lekelekendelekt
Indikativ
1. Presens
jegleker
duleker
hanleker
vileker
dereleker
deleker
8. Presens perfektum
jeghar lekt
duhar lekt
hanhar lekt
vihar lekt
derehar lekt
dehar lekt
2. Preteritum (Fortid)
jeglekte
dulekte
hanlekte
vilekte
derelekte
delekte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde lekt
duhadde lekt
hanhadde lekt
vihadde lekt
derehadde lekt
dehadde lekt
4a. Presens futurum
jegvil/skal leke
duvil/skal leke
hanvil/skal leke
vivil/skal leke
derevil/skal leke
devil/skal leke
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha lekt
duvil/skal ha lekt
hanvil/skal ha lekt
vivil/skal ha lekt
derevil/skal ha lekt
devil/skal ha lekt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle leke
duville/skulle leke
hanville/skulle leke
viville/skulle leke
dereville/skulle leke
deville/skulle leke
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha lekt
duville/skulle ha lekt
hanville/skulle ha lekt
viville/skulle ha lekt
dereville/skulle ha lekt
deville/skulle ha lekt
Imperativ
Bekreftende
dulek
viLa oss leke
derelek
Nektende
duikke lek! (lek ikke)
dereikke lek! (lek ikke)
Dine siste søk