Norsk-Nederlansk oversettelse av leser

Oversettelse av ordet leser fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

leser på nederlansk

leser
mannsubst. lezer [m]
  kvinnesubst. lezeres [f]
Synonymer for leser
Avledede ord av leser
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Av 25 elever i sjetteklassen er det seks som forstår hva de leser.
2.Det er ingen vakker dør, funksjonelt er den nærmest et misgrep : med sin skaphvelvs tyngde er den et ork å forsere, men døren er blitt en del av tradisjonen, og står der som en kontinuerlig påminnelse om at veien til litteraturens gleder ikke skal være lett hverken for dikter eller for leser.
3.Det vil stå klart for enhver som leser" Sentrumsplanen" (1974) at dens intensjoner var at Tbanestasjonens overbygg skulle gjøres så diskret og harmonisk i forhold til omgivelsene som det var mulig og bare ha rent trafikkmessige funksjoner.
4.Helt kort går det nye regelverket ut på at" dei tilsette" - når de ikke direkte leser opp fra manuskript, og det gjør de vel ikke engang ved programannonsering - nærmest oppfordres til å bruke dialekt, slik at Norsk Rikskringkasting skal kunne" sjå det som ei opgave å spegle det språklege mangfaldet i landet".
5.Høyre vil arbeide for å muliggjøre en formalisert samarbeidsordning med EPS," leser vi.
6.Ingen kommunistisk kølle", leser man i Friheten.
7.Jeg leser faktisk aldri bare for å hygge meg.
8.Jeg misunner den slitte kjerring / som leser vår mest lovende lyriker / og med jord i øynene spør : / går han løs ?" står det et sted i Falkeids debutsamling fra 1962.
9.Jo lenger dette får fortsette, dess mer svekkes tilliten til norsk og svensk forsvarsevne", skrev en leser i Aftenposten efter siste norske ubåtaksjon i Tysfjorden i februar.
10.Lærerne" er Olof Lagercrantz og Jan Erik Vold, som leser det ene tøyseverset efter det andre, først på svensk og så på norsk.
11.Man leser disse debutnovellene med mer enn vanlig interesse.
12.Men når vi leser Skattekommisjonens innstilling, sitter vi igjen med et beklemmende inntrykk av at det brede kompromisset er oppnådd på bekostning av tusentalls skatteydere, som etter det nye systemet vil oppleve en sterk skatteøkning.
13.Mysterium fascinans", er det fristende å svare for en leser som har stiftet bekjentskap med kunstverket.
14.Og den interesserte leser får en detaljert beskrivelse av hele produksjonsprosessen.
15.Tenk allergisk før du blir det", leser vi på bokens omslagsside.
16.Å nei - vi har et godt bibliotek, vi leser norsk litteratur og synger norske sanger.
17., og det vil fremgå med all tydelighet hvis man leser boken.
18.Ærede leser !
19.Av budsjettmessige grunner kan ikke Informasjonssenteret finansiere noen utstilling over eget budsjett i 1984, leser vi i et informativt skriv fra finansrådmannen til finansutvalget.
20.Daglig, i hvert fall nesten daglig, leser vi at det er for få barnehaveplasser i byen, og det er riktig.
21.De gamle ølhaller under Gamle Aker kirkegård bør brukes til parkering foreslår en leser i nabolaget.
22.De skandinaviske regjeringer leser gjeldende avtale bokstavelig og bruker enhver mulighet til å utøve sine rettigheter til å forsinke eller avslå Northwests rimelige prisforslag, sier Willis.
23.Derimot hører jeg av og til på skuespillere som leser dikt og prosatekster.
24.Det er da ikke rart jeg ble sint, sier vår leser.
25.Det er de voksnes egen skyld at de ikke leser ungdomsbøker, og hvorfor skulle ikke de unge få gode romaner ?
26.Det er fortsatt kaldt i vannet på Huk, men ikke minst småbarnsforeldre bør være oppmerksom på glasskår i vannet, sier en yngre leser til Hallo Oslo.
27.Det er klart at man alltid påvirkes av det man leser, men jeg hverken kan eller vil se noen direkte" kilder" til" Thomas F.
28.Det er klart vi er sterkt påvirket av hva vi leser i avisene.
29.Det er mange eldre som er blitt lovet rekkverk på butikktrappen i Solvang Hagekoloni, men intet skjer, klager en leser fra det frodige sommerriket.
30.Det er med en viss forbauselse vi leser at finansrådmannen har uttalt at han anser at konsekvensene vil bli små og at de ikke i særlig grad vil berøre de svake befolkningsgrupper, sier formannen i Oslo idrettskrets, Petter Ludvigsen.
Dine siste søk