Norsk-Nederlansk oversettelse av lignende

Oversettelse av ordet lignende fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lignende på nederlansk

lignende
jamførbaradjektiv dergelijke
  likhetadjektiv soortgelijk, verwant, gelijkend, vergelijkbaar, gelijkaardig, dergelijk
  analogiskadjektiv analoog, analogisch, vergelijkbaar, gelijkaardig
Synonymer for lignende
Avledede ord av lignende
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Agfadagene" er et forsøk på å gjenoppta årlige møter med forhandlerne, og følges opp av lignende dager i flere store byer rundt om i landet.
2.Bekken grunngir ikke nærmere denne holdning, men antagelig bygger den på lignende betraktninger jeg ovenfor har gjort rede for.
3.Datalære" er bygget på et lignende tilbud i Sverige som har ført til stor studieaktivitet i nabolandet.
4.Det samme (bøter eller fengsel i inntil seks måneder) gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til innholdet av en lukket meddelelse eller opptegnelse når det regulært bare er tilgjengelig ved hjelp av særskilt utstyr for tilkopling, avspilling, gjennomlysning, avlesning eller lignende.
5.En slik sone i Norden vil også bli til støtte og inspirasjon for folkene i andre deler av verden som arbeider for lignende løsninger hos seg.
6.Hei, Jens, så du er på sjøen du også", eller noe lignende, som mange motorbåtførere later til å tro.
7.How marvellous" - når de får beskue en av våre utallige naturseverdigheter eller våre naturfenomener - midnattsolen eller lignende.
8.Hva nyder man i en lignende situasjon ?
9.Jeg har aldri hørt noe lignende tidligere.
10.Morsomt nok ble noe lignende konklusjonen på en svensk kjempeutredning om skolen i forrige tiår.
11.På dette og lignende vis har Joseph Maria Antoine Hubert Luns, 72, med et glimt i øyet, men med en alvorligere undertone, ofte beklaget seg over pressens kritikk.
12.Som lensmann, mantallfører og formann i Asker valgstyre har jeg til dato ikke mottatt lignende forespørsler", skriver han i et brev til Datatilsynet.
13.Bare stå på og ikke gi dere, er deres råd til andre som vil gå i gang med lignende prosjekter.
14.Blant annet har denne gitt seg uttrykk i en frigjøring fra det franske idiom, enten i form av direkte oversettelser fra de innfødtes eget sprog til fransk eller i lagede ord, for eksempel" essencerie" (bensinstasjon) av ordet" essence" (bensin) og lignende.
15.Den beste løsning på problemet, og det som ville blitt brukt i Norge i en lignende situasjon, er radiolinjesamband.
16.Den franske katolske kirke idag imponerer ved den enorme virksomhet for å trekke sognebarna inn i sin krets, gjennom samtale og diskusjonsgrupper, kulturaftener og lignende.
17.Der skal de forskjellige funksjonene opprettholdes med det samme eller lignende utstyr som før, som så kobles sammen i et datanett.
18.Derfor må vi ikke stole på disse administrative normene, sa Bakke, og fikk støtte for dette av andre som hadde gjort lignende erfaringer.
19.Det burde også være mulig å gi kundene tilleggsservice, f.eks. utføre visse typer ærend for folk, dra innom apotek og lignende.
20.Det eneste vi har erfart med lignende foretagender tidligere, er at de ene og alene ønsker å tjene penger på en kunstig måte, for så å forsvinne fra markedet.
21.Det er ikke sikkert at lignende sysselsettingstiltak vil komme kulturvernet til gode også til neste år, men man kan jo alltid håpe, sier statsråd Surlien.
22.Det er uaktuelt med lignende tiltak i Norge.
23.Det er utenkelig at forsvarssjefen skulle gjøre lignende henvendelser, hvis han gjorde det, ville han bli oppfattet som en politiserende general, og forsvarsministeren og hans folk ville føle seg forbigått.
24.Det går mest i evergreens, Frank Sinatra, Beatles og lignende.
25.Det kan vel bli et lignende rush på Legevakten i nyttårshelgen når alle andre leger har stengt sine dører ?
26.Det nytter ikke å bagatellisere denne eller lignende hendelser som spesielle tilfeller.
27.Det tilsvarer en økning på ca. 28 prosent, og jeg tror ikke det er mange organisasjoner som kan vise til en lignende økning, sier Berthelsen.
28.Det var en kjedelig episode ifjor vinter, og vi har gjort alt som er mulig for å hindre at noe lignende skal skje igjen.
29.Det var et isoporkrus eller noe lignende som lå i sporet og jeg hadde ingen mulighet til å unngå det.
30.Det var ingen krystallvase eller noe lignende.
Dine siste søk