Norsk-Nederlansk oversettelse av lindre

Oversettelse av ordet lindre fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lindre på nederlansk

lindre
verkverb verzachten, verminderen, verlichten, stillen, kalmeren, lenigen
  medisinverb verzachten, verlichten
Synonymer for lindre
Avledede ord av lindre
Fler eksempler
1.Idag er vi istand til å lindre eller helbrede praktisk talt alle former for hjertelidelser ved kirurgiske inngrep.
2.Jeg har opplevd det som en voldsom personlig konflikt å lage reportasjer for Dagsrevyen om sult og fattigdom i utviklingsland, uten at jeg selv har kunnet gjøre noe for å lindre nøden.
3.Viljen til å forebygge og å lindre menneskelig nød er fortsatt hovedmålsetningen for organisasjonen, sier Bjørn Egge som ble gjenvalgt som Røde Korspresident på landsmøtet på Bolkesjø denne helgen.
4.All deklarasjon av næringsmidler eller kosttilskudd (som så mange er avhengige av) i retning av at de kan lindre, forebygge eller virke helbredende - er også vedvarende forbudt her i landet, hvor kostterapi i sykebehandlingen forøvrig ennå er et meget ukjent begrep.
5.Alle som vil bidra til å lindre den enorme nøden, kan i dagene fremover oppsøke Aftenpostens ekspedisjon.
6.DE vil, i varierende grad, ha behov for hjelp og støtte, til å lindre helt konkrete plager, til å dempe spenning og angst, til øket trygghet for skikkelig pleie og gjennomført verdige forhold når helse og liv trues på alvor.
7.DESSVERRE har flere av de afrikanske regimer som ber om hjelp fra utlandet ikke selv virket inspirerende på oss som gjerne vil gjøre en innsats for å lindre folks nød.
8.Da kan mineralterapi og omlegging av kosten lindre smertene, opplyser han.
9.De vil ofte følge dem livet ut, og er av en slik karakter at ingen behandling kan lindre dem.
10.Dermed opererer britiske og sovjetiske militære mannskaper side om side for å lindre nøden i Etiopia.
11.Dersom utenlandske myndigheter skulle ønske å lindre nøden i de nordlige provinsene - og hvorfor skulle ikke de som bor der og som opplever krig i tillegg til hungersnød, være bistanden like verdige ? - måtte de be Sudan om å få sende hjelpen inn den veien.
12.Det er mulig å lindre problemene i stagnasjonsfasen.
13.Det er nok slik at fagfolk føler at man har manglende kunnskaper og for svak bemanning til å kunne lindre smerter, til å dempe spenning og angst og gi trygghet og trøst både til pårørende og pasienter når det går mot døden.
14.Det er ved påvirkning av disse punktene, først og fremst ved hjelp av nåler, at man kan regulere energistrømmen, altså for eksempel lindre smerter og helbrede sykdommer.
15.Det er viktig at skolebarn, på tvers av landegrensene, får vite om det som gjøres for å lindre nød og lidelse i verden.
16.Det samme gjelder spørsmålet om hvilken side som er mest ekte i sitt ønske om å lindre nøden.
17.En storstilet hjelpeinnsats er satt i gang for å lindre hungersnøden i Etiopia.
18.For all del, vi kan lindre plagene.
19.For å lindre smerter efter operasjoner har leger på Molde fylkessykehus funnet frem til en ny metode.
20.Forsommerens skrekkhistorier om at man i enkelte konkrete tilfeller har måttet medisinere ned sterkt psykotiske pasienter, fordi man har stått opprådd for tilstrekkelig pleiepersonale, endrer ikke det faktum at de nevnte, og andre medikamenter, brukes med hell til å lindre psykiske og fysiske smerter.
21.Han var også først i løypa når det gjaldt å lindre nød for flyktninger og for rammede efter naturkatastrofer.
22.Helsedirektoratet skriver i et brev til apotekene og næringsmiddelkontrollen at for varer som ikke er legemidler, er det forbudt å gi uttrykk for at varen anbefales som middel til å forebygge, lege eller lindre sykdom og smerter hos mennesker eller dyr.
23.Hvis man ikke vet bedre, hangler man videre med smerter som en kiropraktor kan lindre, en skavank som han kanskje kan helbrede.
24.I de aller siste år har man tatt i bruk et såkalt epiduralkateter, som representerer et betydelig fremskritt når det gjelder å lindre smerter som det ellers er vanskelig å hanskes med, opplyser professor Breivik.
25.I mer enn 30 år har han utrettelig og systematisk arbeidet for å forbedre behandlingsmåtene og derved lindre pasientenes lidelser.
26.I stedet for å kjøpe et nytt marsvin med en gang for å lindre sorgen over et tapt kjæledyr, må barnet få gå igjennom sorgen over det gamle - og rett og slett sørge ut.
27.I tilknytning til legemiddellovgivningen er det utarbeidet en liste over stoffer som er definert som legemiddeler, uavhengig av om de gir seg ut for å lege eller lindre sykdom og smerte.
28.INNEN våre syke og pleieinstitusjoner gjør mange en fremragende innsats for å lindre plager og avhjelpe problemer for dem som møter lidelse og sorg direkte.
29.Ifølge Kissinger kan Europa lindre sin kjernefysiske frykt ved ganske enkelt å øke de konvensjonelle styrker, og han avbefaler en amerikansk troppereduksjon bare dersom europeerne trekker den konklusjon at Vestens strategiske interesser ikke nødvendiggjør et fullt konvensjonelt forsvar.
30.Ifølge overleveringene av tidligere tiders urtebruk, kan man faktisk både lindre ubehaget og forbedre helsetilstanden.
Liknende ord

 
 

lindre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) lindrelindrendelindret
Indikativ
1. Presens
jeglindrer
dulindrer
hanlindrer
vilindrer
derelindrer
delindrer
8. Presens perfektum
jeghar lindret
duhar lindret
hanhar lindret
vihar lindret
derehar lindret
dehar lindret
2. Preteritum (Fortid)
jeglindret
dulindret
hanlindret
vilindret
derelindret
delindret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde lindret
duhadde lindret
hanhadde lindret
vihadde lindret
derehadde lindret
dehadde lindret
4a. Presens futurum
jegvil/skal lindre
duvil/skal lindre
hanvil/skal lindre
vivil/skal lindre
derevil/skal lindre
devil/skal lindre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha lindret
duvil/skal ha lindret
hanvil/skal ha lindret
vivil/skal ha lindret
derevil/skal ha lindret
devil/skal ha lindret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle lindre
duville/skulle lindre
hanville/skulle lindre
viville/skulle lindre
dereville/skulle lindre
deville/skulle lindre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha lindret
duville/skulle ha lindret
hanville/skulle ha lindret
viville/skulle ha lindret
dereville/skulle ha lindret
deville/skulle ha lindret
Imperativ
Bekreftende
dulindr
viLa oss lindre
derelindr
Nektende
duikke lindr! (lindr ikke)
dereikke lindr! (lindr ikke)
Dine siste søk