Norsk-Nederlansk oversettelse av lindrende

Oversettelse av ordet lindrende fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lindrende på nederlansk

lindrende
medisinadjektiv verzachtend
  trøstendeadjektiv geruststellend, opbeurend, bemoedigend, troostend
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.I noen tilfelle kan sykdommen være meget plagsom, men det finnes altså lindrende midler som kan bøte på dette.
2.Nøkkelord i virksomheten er efter utvalgets mening prioriteringer av helsevesenets resurser, og betydningen av den lindrende behandling i forhold til den kurative innsats, sa professor Lønning i sin korte redgjørelse for utvalgets arbeide på Landsforeningen mot Krefts siste konferansedag.
3.DET nevnte utvalg, som er blitt ledet av professor Inge Lønning, slår til lyd for flere konstruktive tiltak i denne sammenheng : opprettelse av og personellopplæring ved regionsykehusavdelinger for lindrende behandling - i første omgang ved Haukeland sykehus i Bergen og Regionsykehuset i Trondheim, foruten etablering av rådgivningsgrupper ved sykehusene.
4.Den krever stor innsikt i og kunnskaper om forskjellige aktuelle sykdommer, lindrende behandling, en god sykepleie og kjennskap til psykologiske aspekter, foruten evne og vilje til å engasjere seg i medmenneskers vanskelige livssituasjon.
5.Det kan virke støtdempende og lindrende på benene.
6.Det skal være av forebyggende og lindrende karakter.
7.Eldre bør i større grad ha et reelt valg om de vil dø hjemme eller på institusjon, og egne avdelinger for lindrende behandling bør opprettes ved våre regionsykehus, mener utvalget som har vært ledet av professor Inge Lønning.
8.Hvis man skal styrke veilednings og opplæringsfunksjonene av helsepersonell bør det på hvert av regionsykehusene etableres en avdeling for lindrende behandling.
9.I Inge Krokanns dikt er snøen skildret som lindrende og kjærlig, i dette diktet er det snøen som løser problemene.
10.Kjøp like godt noe lindrende mot myggstikk med det samme.
11.Når man i tillegg vet at virusen er noe man må leve med resten av livet, er det ekstra viktig å få den støtte man trenger, både i form av lindrende midler og saklige opplysninger omkring sykdommens karakter.
12.Teer trukket av urter påstås å ha lindrende eller helbredende effekt på endel sykdommer.
13.Triumfen over de to gullvinnerne fra Sarajevo, Gunde Svan og Thomas Wassberg, er om ikke gull verd, så et stort, lindrende plaster på Sarajevosåret.
14.Utvalget mener likevel at opplærings og veiledningsfunksjonene for helsepersonell bør styrkes, og at det etableres avdelinger for lindrende behandling ved hvert av regionsykehusene.
15.Utvalget ønsker å opprette en avdeling for lindrende behandling på Haukeland sykehus i Bergen, og en på Regionsykehuset i Trondheim.
16.Det er ikke galt at leger markerer sitt syn på hva de mener om enkelte spørsmål, men når de sender ut brev til pasienter med en slik ordlyd som nå er gjort, virker det ikke særlig lindrende på mennesker som fra før av har nok å stri med, sier helse og sosialstyrets formann, Øyvind Ruud.
17.Landsforeningen mot Kreft opprettet ifjor et Omsorgsråd som skal arbeide for å bedre omsorg, lindrende behandling og pleie av kreftpasienter som er i sluttfasen av sitt liv.
18.Mange må til lege for å få lindrende medisiner.
19.Men i teatret har det også alltid vært latterens misjon å virke lindrende, avspennende, overbærende.
20.Når det påståes at et middel er legende eller lindrende er det medisinsk reklame som behandles efter regler som gjelder for medisin.
21.Over 90 prosent av den som har smerte, kan få lindrende hjelp.
Dine siste søk