Norsk-Nederlansk oversettelse av livbelte

Oversettelse av ordet livbelte fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

livbelte på nederlansk

livbelte
nautisksubst. reddingsgordel [m]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Direktør Leufstedt understreker at det har vært en klar forutsetning at Landskrona Finans ikke skal virke som et livbelte for vanskeligstilte bedrifter, men heller tjene som et springbrett.
Dine siste søk