Norsk-Nederlansk oversettelse av lov

Oversettelse av ordet lov fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lov på nederlansk

lov
generellsubst. team [n], ploeg [m/f]
  regjeringsubst. wet [m/f]
Synonymer for lov
Avledede ord av lov
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Bibliotekrådets forslag til ny lov vil føre til vesentlig økning av de kommunale og fylkeskommunale utgifter.
2.Den eneste mulighet synes å være en egen lov om støtte til private barnehaver.
3.Dere (Arbeiderpartiet) la frem et lovforslag om ny lov om helsetjenesten i kommunen, og der var det slik at bare leger med avtaler med kommunen ville få noen som helst refusjon fra folketrygden.
4.Det Høyre i virkeligheten krever, er å få ha det avgjørende ord om hvor Kr.F. og Sp. skal få lov til å inngå listeforbund.
5.Det Norske Kammerkor" får ikke lov til å synge sine tre" verdslige" sanger i kirkerommet.
6.Det er lov å ta feil".
7.Det norske Flags Form og Farver bestemmes ved Lov.
8.Dette slås fast i den reviderte lov om statsborgerskap som trådte i kraft 1. juli 1979, og som omfatter alle de 120 nasjonaliteter i landet.
9.Du har i alle fall lov til å ha følelser !" sier gutten.
10.Eg har 10, men det får du ikkje lov å skriva.
11.En mann må da få lov å sitte ved sitt eget peisbål og drikke et glass vin," sa Sheridan den kvelden i 1809 da hans teater ble totalskadet av brann.
12.Er det lov til å ta skøytetak over mål i dette rennet, da ?
13.Exempted Companies" er selskaper, registrert på Bermuda, som ikke har lov til å drive virksomhet innenfor Bermuda, kun i utlandet.
14.Formålet med denne lov er å sikre barn gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
15.Fra narr til Charlie Chaplin - overtredelse og forhånelse av lov og orden.
16.Har han lov til å slå meg," spurte forknytte hustruer.
17.Har jeg lov til å slå igjen ?
18.I den forbindelse finner jeg grunn til å henlede oppmerksomheten på bestemmelsen i paragraf 29 i Lov om Leger, som fastsetter at legen ikke må la hensyn til sparsomhet gå ut over det faglig forsvarlige.
19.I denne sammenheng må derfor nødvendigheten av et slikt register vurderes mot begrensningen i nevnte lov.
20.I gjeldende lov er det bestemmelser om avsetning til fond (18).
21.Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft".
22.Ingen av fraksjonene i åpningstidutvalget ønsket å heholde den, og da vi sendte forslaget til ny lov ut på høring, var det ingen av høringsinstansene som tok til orde for å beholde den gamle loven".
23.Ingen kan straffes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom".
24.Jeg aksepterer ikke at Kari Storækre på denne måten utsettes for noe som reelt er et forbud mot yrkesutøvelse i en situasjon hvor alle menneskelige hensyn tilsier at hun får lov til å vise at hun er i full funksjon som egen person", skriver Annæus Schjødt i sitt brev.
25.Jeg har nettopp skrevet under på en lov som vil bannlyse SovjetUnionen for all tid.
26.Jeg kjenner ikke noe til en slik lov, jeg tror nok du må ta feil.
27.Kristne innrømmer villig staten dens rettmessige plass i opprettholdelsen av lov og orden, i det å belønne det gode og straffe det onde...
28.Lov og moral"," I gode og onde dager", Oslo 1979, s.
29.Lov om likestilling mellom kjønnene" ble torsdag behørig feiret, og blant gjestene var det adskillige ildsjeler og foregangs (jeg hadde nær sagt menn) personer.
30.Men det var jo han som spilte for Zenit Leningrad, og som ble Sovjets første fotballspiller gjennom tidene som fikk lov til å spille for et vestlig lag !".
Dine siste søk
lov