Norsk-Nederlansk oversettelse av offentlig skole

Oversettelse av ordet offentlig skole fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

offentlig skole på nederlansk

offentlig skole
skoler - universitetetsubst. gesubsidieerde lagere school [m/f]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Om de får større faglige kunnskaper her enn i en offentlig skole vet jeg ikke, men jeg tror de har godt av å oppleve et miljø der folk gjør en ekstrainnsats i forbindelse med jobben sin.
2.Jeg har ikke tenkt å foreslå skolepenger i offentlig skole i Norge.
3.Norsk ungdom betaler ikke skolepenger når de går på en offentlig skole.
4.Olga gikk på en privatdrevet katolsk skole, men Svetlana flyttet henne til en offentlig skole for å spare penger.
5.Til det siste hører plikten til å sørge for at barna får det lovbestemte minimum undervisning, i privat eller offentlig skole.
6.Til tross for mye kritikk, fortsatte Foldin offentlig skole helt frem til 1969.
7.Vårt offentlig skole og utdannelsesvesen representerer både et kulturpolitisk og et ressurspolitisk element vi ikke kan svekke, men må utvikle videre.
8.Det er de lokale skolemyndigheter i Queens som går rettens vei for å få en avklaring, mens New Yorks sentrale myndigheter går imot kravet om å stenge barnet ute fra en offentlig skole.
9.Men frykten har ført til at ingen offentlig skole hittil har latt noen AIDSsmittede få adgang.
Dine siste søk