Norsk-Nederlansk oversettelse av oppsyn

Oversettelse av ordet oppsyn fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

oppsyn på nederlansk

oppsyn
ytrendesubst. gezicht [n], uitdrukking [f]
Synonymer for oppsyn
Avledede ord av oppsyn
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er dessverre helt nødvendig med et forsterket oppsyn.
2.Efter et eventuelt vedtak om vern vil verneområdenes avgrensning bli merket opp i marka, og det vil bli ordnet med oppsyn det det er nødvendig.
3.Hvilken instans skal ha oppsyn med at en kommunal plen ikke annekteres til parkeringsplass, når både parkvesen og trafikketat fraskriver seg ansvaret ? undres en mann fra Majorstuen.
4.Men for mange representerer vi en viss trygghet i og med at vi har telefonkontakttilbud til dem som trenger litt oppsyn.
5.Men vi har hele tiden sørget for at området har vært under oppsyn av våre folk døgnet rundt, og gasskonsentrasjonen har hele tiden vært kontrollert og regulert, sier Nesheim.
6.Norge har selv påtatt seg å føre oppsyn i området, men Island mener det er for smått å ha et enkelt oppsynsskip i et så stort havområde.
7.Politiets utgangspunkt er her at de av sikkerhetsmessige grunner ønsker å ha pasienten under kontinuerlig oppsyn, mens vi på vår side mener at å gi en slik tillatelse vil være ensbetydende med å bryte taushetsplikten visavis pasienten, sier overlege Rytter.
8.130 000 poststemmer i det danske valg 10. januar skal nå under politieskorte hentes i landets 275 kommuner og kjøres til Folketinget i København, hvor stemmene skal telles en gang til under oppsyn av Folketingets spesielle utvalg til kontroll av valget.
9.All ridning foregår på lukket bane, efter fast skjema, og under konstant oppsyn av Norman og hans førstemann, Bob.
10.Avdelingssjef Kjell BackeHansen ved Statens Legemiddelkontroll sier til Aftenposten, at man også i Norge har disse preparatene under stadig kontroll og oppsyn.
11.Bydelsutvalget ber om at arbeidsplasser innen service, oppsyn og andre oppgaver innen lokalmiljøet så langt det lar seg gjøre, besettes av arbeidskraft fra bydelens egen befolkning.
12.Byrået skrev at leirene var opprettet av Sudans president, Jaafar Nimeiri, under oppsyn av USA, Storbritannia og Israel.
13.Både han og hans kollega Jofrid Nygård konkluderte med at tiltalte var en person som trengte behandling, og som hele tiden måtte være under en form for oppsyn, nettopp fordi han ikke selv var istand til å kontrollere sin adferd, såsant ikke ytre omstendigheter påvirket ham.
14.Censuren holder på ny et strengere oppsyn med boklader og biblioteker.
15.De arbeidet under oppsyn av en mannlig opppasser, akkurat som vi leser om i Bibelen, forteller David til Aftenposten.
16.De ble også utsatt for sovjetiske flyangrep og fikk sine biler losset av russiske krigsfanger under oppsyn av bevæpnede tyske soldater.
17.De fikk snakke med de innsatte uten oppsyn.
18.Delegasjonen har forslagsrett og oppfølgingsansvar både på det nasjonale og internasjonale plan, inkludert oppsyn med svensk deltagelse i de internasjonale organisasjoner og sikring av ordrer til svensk næringsliv.
19.Den 16. juli møttes far og sønn under oppsyn av representanter fra barnevernet.
20.Den opprinnelige påstand i saken lød på ubetinget fengsel i ett år, men mannen skal nå i stedet arbeide under oppsyn i 200 timer i løpet av en periode på 10 måneder.
21.Den store, hvite Mercedes lastebilen fikk torsdag ikke lov til å krysse grensen til ØstTyskland ved byen Helmstedt, og vesttyske vaktmannskaper har holdt oppsyn med den siden torsdag middag.
22.Dermed har de tre kunnet være under trener Arild Marviks oppsyn hver dag hele denne sesongen.
23.Det er foreløbig intet nytt om den tre år gamle Antonis Hertsberg som sist mandag ble bortført av sin portugisiske far da denne skulle ha et møte med gutten under oppsyn av to ansatte fra Oslo barnevern.
24.Det er ingen have å holde oppsyn med.
25.Disse holder oppsyn med bestemte bygninger natten igjennom.
26.Espen Beranek Holm som Danny og Linn Stokke som Sandy finprøver sluttscenen under nitid oppsyn av koreografen Jay Norman.
27.Esztergom har fra gammelt av vært Ungarns kirkelige sentrum, og erkebispen der hadde oppsyn med utmyntningen.
28.Fartøyet som ligger i dokk i Harstad, hadde nemlig 1320 førsteklasses flasker Stavangerbrus ombord, og denne er nå kjørt på søppelfyllingen og knust under tollvesenets oppsyn.
29.Fatima, bestyrerinnen, holder oppsyn.
30.Folk som reiser vekk, bør ta kontakt med gode naboer som holder et visst oppsyn, og som kan vise seg i terrenget hvis det dukker opp mistenkelige uvedkommende, og som kan gjøre sine observasjoner til bruk for politiet under en eventuell senere efterforskning.
Dine siste søk