Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord preparere. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

preparere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) preparerepreparerendepreparert
Indikativ
1. Presens
jegpreparerer
dupreparerer
hanpreparerer
vipreparerer
derepreparerer
depreparerer
8. Presens perfektum
jeghar preparert
duhar preparert
hanhar preparert
vihar preparert
derehar preparert
dehar preparert
2. Preteritum (Fortid)
jegpreparerte
dupreparerte
hanpreparerte
vipreparerte
derepreparerte
depreparerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde preparert
duhadde preparert
hanhadde preparert
vihadde preparert
derehadde preparert
dehadde preparert
4a. Presens futurum
jegvil/skal preparere
duvil/skal preparere
hanvil/skal preparere
vivil/skal preparere
derevil/skal preparere
devil/skal preparere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha preparert
duvil/skal ha preparert
hanvil/skal ha preparert
vivil/skal ha preparert
derevil/skal ha preparert
devil/skal ha preparert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle preparere
duville/skulle preparere
hanville/skulle preparere
viville/skulle preparere
dereville/skulle preparere
deville/skulle preparere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha preparert
duville/skulle ha preparert
hanville/skulle ha preparert
viville/skulle ha preparert
dereville/skulle ha preparert
deville/skulle ha preparert
Imperativ
Bekreftende
dupreparer
viLa oss preparere
derepreparer
Nektende
duikke preparer! (preparer ikke)
dereikke preparer! (preparer ikke)