Norsk-Nederlansk oversettelse av presse

Oversettelse av ordet presse fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

presse på nederlansk

presse
strykningverb persen, een vouw maken in
  fruktverb persen, uitpersen
  rørelseverb drukken, duwen
  klærverb persen, strijken
  personverb pressen, druk uitoefenen op, druk uitoefenen, onder druk zetten, dwingen
  tvingeverb dwingen, verplichten, forceren, nopen, noodzaken
Synonymer for presse
Avledede ord av presse
Fler eksempler
1.Aksjon Husbank" er til og med så freidig at den ikke unnser seg for å" presse" de politiske partier til å avgi uttalelser om aksjonen før valget i 1985 !
2.De bruker jo opp all filmen, de må ha god råd i norsk presse.
3.Det er helt malplassert med Kagges dulgte hentydninger om at presse, Dagsrevyen m.v. var påvirket av skumle krefter (underforstått Sovjet) fordi nøytronbomben ble vist ved eksplosjon over by," skriver Rolf Thue i sin" belæring".
4.Det jeg vil beklage, er at det har vært skrevet i norsk presse at de østtyske myndighetene ikke vil godkjenne meg som far til barnet.
5.Dette var noe av det som ble skrevet i norsk presse da Høstutstillingen åpnet ifjor.
6.Han er heller ikke nådig mot norsk presse.
7.Høyre vil ikke la seg presse ned på et slikt debattnivå.
8.Man skulle forsverget at det ikke lot seg gjøre å presse så megen viten inn... mellom to permer.
9.Nei til atomvåpen" fremholder i en utredning at konvensjonell opprustning i NATO kan presse Sovjet i retning av tidlig bruk av atomvåpen.
10.Som dokumentasjon for sine påstander viste den greske sosialistleder til artikler i britisk, amerikansk og kanadisk presse.
11.Spansk presse, som heller ikke normalt har mye tid tilovers for sin nabo nord for Pyreneene, har ikke spart på kruttet de siste dager efter at franske kystfartøy onsdag skjøt på to spanskbasiske trålere som fisket ulovlig innenfor den franske 200 mils grense og såret ni mann.
12.Spøken ble offentliggjort i amerikansk presse.
13.Striden som har utviklet seg i presse og etermedia de siste dagene har åpenbart grunnlag i både personlige og saklige motsetninger.
14.Syvende himmel" ble regelrett slaktet av en samlet presse.
15.Tom" kunne ha valgt å presse myndighetene ved å holde arkivet skjult.
16.Akkurat når det gjelder medley, er jeg litt spent, for jeg begynner å få bra tak på ryggsvømmingen nu, og tror jeg skal kunne presse ned mine egne bestenoteringer.
17.Argumentene holdt ikke med bakgrunn i erfaringer fra utlandet, og pasientene begynte å presse på.
18.Arne Husveg har både i presse og kringkasting gjort gjeldende at" den oppbygging av et sosialt sikkerhetsnett, som ble innledet i 1945, er avløst av en nedbygging, som for alvor begynte under Arbeiderpartiet og fortsatte under den borgerlige regjering".
19.Bostyret er av den oppfatning av beslutningen om å kjøpe ny presse ble fattet på mangelfullt grunnlag.
20.Da skolestyret fant at man ikke hadde råd til å drive høyskolen videre, hva ble da gjort for å presse departementet til å øke tilskuddet ?
21.De har sikkert registrert at det er stor interesse for MellomAmerika i norsk presse ?
22.De meldingene som er gått igjen i vestlig presse om hvordan Miskitoindianerne forfølges og utryddes, er et ledd i en verdensomfattende amerikansk propagandakrig mot Nicaragua, fremholder Ramirez.
23.Den samlede presse må her være seg sitt ansvar bevisst, og det gjelder i høyeste grad også de økonomisk sterkeste avisene, sier regjeringspartiene.
24.Den vestlige er kontrollert av fire mennesker ; tjenesten står ansvarlig overfor presse, publikum og et parlament.
25.Derfor har vi nærmest måttet presse foreldrene til barna for å ta hver sin tørn som fritidsleder.
26.Det er Arbeiderpartiet i Østfold som har forsøkt å presse dette igjennom.
27.Det er allerede for få friarealer på Jongskollen, og vi synes derfor ikke det er riktig å presse flere hus inn her.
28.Det er en fredelig aksjon vi har satt i gang, vi går ut til politikere, presse og publikum for å informere om skolen og følgene om den blir nedlagt.
29.Det er enkelte korrespondenter for vestlig presse i Moskva som foretrekker å tilbringe tiden i mildt sagt eiendommelig selskap.
30.Det er et nytt tegn i tiden at vi stadig ser flere artikler i amerikansk presse med proteksjonistisk innhold, og det ville ikke overraske meg om proteksjonisme vil få en sterkere betydning i den amerikanske valgkampen, sier Norges eksportutsending i USA, Per Hauge.
Liknende ord

 
 

presse som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) pressepressendepresset
Indikativ
1. Presens
jegpresser
dupresser
hanpresser
vipresser
derepresser
depresser
8. Presens perfektum
jeghar presset
duhar presset
hanhar presset
vihar presset
derehar presset
dehar presset
2. Preteritum (Fortid)
jegpresset
dupresset
hanpresset
vipresset
derepresset
depresset
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde presset
duhadde presset
hanhadde presset
vihadde presset
derehadde presset
dehadde presset
4a. Presens futurum
jegvil/skal presse
duvil/skal presse
hanvil/skal presse
vivil/skal presse
derevil/skal presse
devil/skal presse
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha presset
duvil/skal ha presset
hanvil/skal ha presset
vivil/skal ha presset
derevil/skal ha presset
devil/skal ha presset
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle presse
duville/skulle presse
hanville/skulle presse
viville/skulle presse
dereville/skulle presse
deville/skulle presse
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha presset
duville/skulle ha presset
hanville/skulle ha presset
viville/skulle ha presset
dereville/skulle ha presset
deville/skulle ha presset
Imperativ
Bekreftende
dupress
viLa oss presse
derepress
Nektende
duikke press! (press ikke)
dereikke press! (press ikke)
Dine siste søk