Norsk-Nederlansk oversettelse av presse ut

Oversettelse av ordet presse ut fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

presse ut på nederlansk

presse ut
pengerverb afpersen
Anagram av presse ut
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Investorer som utelukkende forsøker å presse ut fortjeneste ved å gjøre seg umulige som aksjonærer, er verdipapirmarkedet ikke tjent med, sier børskommissæren.
2.Absolutt alt av krefter skal Alf Hansen & co. presse ut av sine veltrenede kropper.
3.Amerikanske Mobil har ikke tenkt å la seg presse ut av det norske marked for bensin og andre oljeprodukter, fastslår Mobil Oil A / S Norges nye adm. direktør, franskmannen Philippe Trepant.
4.Hittil er det arbeiderne rasjonaliseringene har gått ut over i bilindustrien, men efterhvert kommer datamaskinene også til å presse ut store grupper av funkjonærer, som utgjør ca. 29 prosent av arbeidsstokken.
5.Mens strupekreftopererte hittil ofte har hatt store vanskeligheter med å lære og snakke på nytt ved å bruke luft de svelger til å presse ut lyder som kan være vanskelige å forstå, vil den nye protesen lette snakkingen betraktelig.
6.Ola nordmann vil og skal ha bil, så der må vi presse ut alt som overhodet er mulig av beskatning.
7.Økte lønnskrav vil svekke konkurranseevnen og presse ut arbeidsplasser i det øvrige næringsliv.
8.Det er grenser for hvor mye helse det er mulig å presse ut av hver krone.
9.Georges Duby er en av de beste kjennere av europeisk kunst og kultur i middelalderen og hans beretning om William Marskalken er en" dramatisk og spennende historie om en fattig mann som kjemper seg til stor makt, mot et farverikt bakteppe av sed og skikk i en brytningstid, der moderne pengevesen holder på å presse ut gamle idealer knyttet til manns ord, lojalitet og trofasthet.
10.Noen allerede ferdige med sin store styrkeprøve, andre i ferd med å presse ut de siste kreftene av kroppen på den lille veistubben som kort og godt heter" Innspurten".
11.Noen lot seg i sin fortvilelse - og av omgivelsenes uforstand - presse ut i terrorismen, og det var ikke alltid de dårligste.
12.Presse ut eldre Halvparten av de ekstra arbeidsplassene Arbeiderpartiet vil" skape" inne 1990, får partiet frem rett og slett ved å presse ut eldre av arbeidslivet og redusere ukentlig arbeidstid for endel grupper.
13.Trass i inntrengende henstillinger fra departementet og Den norske lægeforening, maktet de å presse ut den yrkesgruppe som hadde mange års erfaring i primærhelsetjenesten på dette spesielle felt.
Dine siste søk