Norsk-Nederlansk oversettelse av prydelig

Oversettelse av ordet prydelig fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

prydelig på nederlansk

prydelig
generelladjektiv schoonschijnend
  utseendeadjektiv opzichtig, protserig, pronkerig
  fargeadjektiv schreeuwerig, opzichtig
  klæradjektiv opzichtig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.May Ellen, sier han, og åpner matpakken hvor fårepølse og gulost ligger prydelig oppå hverandre.
2.På 1015 minutter kan han overlevere et prydelig portrett i typisk engelsk stil, representativt og selvsagt uten malise.
3.Det var dengang sangboken tjente samfunnet og lærte lydige barn å synge tydelig og prydelig til hjemmets, hjembygdens og fedrelandets pris.
4.Full stopp foran, og her er kommet nye vinduer siden sist, og nydelig og prydelig overalt, konstaterer Solveig.
5.Katten er imidlertid svart, og sitter prydelig på det blankpussede pianoet og har full oversikt over alt som rører seg i galleriet.
Dine siste søk