Norsk-Nederlansk oversettelse av råde

Oversettelse av ordet råde fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

råde på nederlansk

råde
generellverb raad geven, advies geven, adviseren
  tilråverb adviseren, aanraden
Synonymer for råde
Avledede ord av råde
Anagram av råde
Fler eksempler
1.Den minnelige ordning vi nå er kommet frem til, bygger på at den sunne fornuft har fått råde, tilføyer han.
2.Hender det at sosialkontoret må råde folk til å selge huset eller leiligheten ?
3.Hvis en person som føler seg ærekrenket i massemedia kom til meg og ba om råd med hensyn til hva som burde gjøres med saken, ville jeg råde vedkommende til å glemme det hele ! !
4.Jeg vil råde finansministeren til å avstå fra flere avgiftsøkninger, og heller senke endel avgifter, som investeringsavgiften, elektrisitetsavgiften og kilometeravgiften.
5.Jeg vil råde folk til å grave seg en lun grop og bli sittende der, sier Karin Steenstrup på Gol.
6.Men dette er vel nok en kostbar gimmick for å råde bot på mange års telefonkø, opptattsignaler og dyre tellerskritt ; er det ikke Berner ?
7.Vi er i noen tilfeller nødt til å råde folk til å flytte, for at de ikke skal komme ut i altfor store vanskeligheter, sier distriktssosialsjef Liv Østby Kristensen.
8.24 år gamle Ove Fjærli fra Råde omkom i en utforkjøring med bil natt til idag ved 01.15tiden.
9.Aftenposten er redd for at foran en folkeavstemning vil" slagordene og forenklingene råde".
10.At Arbeiderpartiet skulle vedgå at den gunstigere utvikling skyldes Regjeringens langsiktige økonomiske politikk, og at alt ville ha vært så meget verre nu hvis partiet selv hadde fått råde - ja, det er jo kort og godt utenkelig.
11.Atomeksplosjonene vil utløse så mange og store branner at det vil legge seg et så ugjennomtrengelig lag av røk, sot og støv i atmosfæren at alt liv som blir liggende i skyggen av en slik gigantisk sky, kommer til å dø i det kolde klima som da vil råde på Jorden.
12.Bjørn Solum jobbet som best han kunne for å legge press på gjestene, men Råde forsvarte seg godt.
13.Boken er skrevet av en eksilungarer, sognepresten i Råde, Laszlo G. Terray, norsk delegat til Budapestmøtet.
14.Da tok Råde ledelsen.
15.De av våre medmennesker som stikker seg ut, som av de forskjelligste årsaker ikke har det ideelle adferdsmønster og rykte - han eller hun vil være bedre tjent med å eksistere i det anonyme mylder, enn i en egn for former for landsbyjustis skal råde.
16.De har fremholdt at bestemmelsen i fotografiloven strider mot hovedregelen i åndsverkloven, der opphavsmannen har eneretten, hvis ikke bestilleren gjennom avtalen har ervervet retten til helt eller delvis å råde over åndsverket.
17.Den 21 år gamle Jens Ole Haugesten i Råde er tilkjent en erstatning på 1 340 000 kroner efter en bilulykke i Råde.
18.Den 24 år gamle Henning Ihleby fra Råde i Østfold har gjort nye interessante steinalderfunn hjemme på Frakkestad gård.
19.Den lykkelige pølsemaker Ragnar Berg i Råde vant i alle fall 350 000 kroner.
20.Den skapende har en vidt omfattende enerett til å råde over utnyttelsen av sitt verk : opphavsretten.
21.Den trekker også opp retningslinjer for å råde bot på dette, og for å få begrenset og kanskje til og med stoppet uhyrlighetene.
22.Denne økning i folketallet finner også sted i Råde, kan Ragnar Bjørck opplyse.
23.Der er derfor ikke dommen som er meningsløs og paradoksal, men heller sogneprest Walles egen reaksjon, idet han forsøker å blande kristendom inn i et samfunnsanliggende, hvor ikke Skriften, men fornuften skal råde.
24.Derimot mente han at dersom fornuften fikk råde, er det en rekke saker av tillitskapende og sikkerhetsforsterkende karakter som det kan oppnås enighet om.
25.Det ble videre sagt fra FNhold at selv om abort ikke er noen god eller ønsket løsning på befolkningsspørsmålet, måtte man ta avstand fra en slik mulighet, men heller hjelpe og råde de fattige kvinnene som oftest hadde bruk for det.
26.Det er ikke tilstrekkelig å snakke om at alle barn kan ha vanskelige perioder og råde foreldrene til å vente og se.
27.Det er nå nemlig rimelig å tro at Røste Fossen og kommende landslagssjefer vil kunne råde over alle friske spillere, proffer, nonamatører og amatører i fremtiden.
28.Det finnes mange observatører i Moskva som mener at denne manglende evne til nyorientering avspeiler den uklare ledersituasjonen som synes å råde i Kreml.
29.Det gjaldt for meg å finne skadene og råde bot på dem.
30.Det kan nok råde forskjellige syn innen utvalget på hva som er tjenlige produksjonsformer for film i Norge, men om verdien av den erfaringsbredde som utvalget representerer hersker det enighet.
Liknende ord

 
 

råde som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) råderådenderådd
Indikativ
1. Presens
jegråder
duråder
hanråder
viråder
dereråder
deråder
8. Presens perfektum
jeghar rådd
duhar rådd
hanhar rådd
vihar rådd
derehar rådd
dehar rådd
2. Preteritum (Fortid)
jegrådde
durådde
hanrådde
virådde
dererådde
derådde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde rådd
duhadde rådd
hanhadde rådd
vihadde rådd
derehadde rådd
dehadde rådd
4a. Presens futurum
jegvil/skal råde
duvil/skal råde
hanvil/skal råde
vivil/skal råde
derevil/skal råde
devil/skal råde
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha rådd
duvil/skal ha rådd
hanvil/skal ha rådd
vivil/skal ha rådd
derevil/skal ha rådd
devil/skal ha rådd
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle råde
duville/skulle råde
hanville/skulle råde
viville/skulle råde
dereville/skulle råde
deville/skulle råde
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha rådd
duville/skulle ha rådd
hanville/skulle ha rådd
viville/skulle ha rådd
dereville/skulle ha rådd
deville/skulle ha rådd
Imperativ
Bekreftende
duråd
viLa oss råde
dereråd
Nektende
duikke råd! (råd ikke)
dereikke råd! (råd ikke)
Dine siste søk