Norsk-Nederlansk oversettelse av respirere

Oversettelse av ordet respirere fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

respirere på nederlansk

respirere
fysiologiverb ademhalen, ademen
Liknende ord

 
 

respirere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) respirererespirerenderespirert
Indikativ
1. Presens
jegrespirerer
durespirerer
hanrespirerer
virespirerer
dererespirerer
derespirerer
8. Presens perfektum
jeghar respirert
duhar respirert
hanhar respirert
vihar respirert
derehar respirert
dehar respirert
2. Preteritum (Fortid)
jegrespirerte
durespirerte
hanrespirerte
virespirerte
dererespirerte
derespirerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde respirert
duhadde respirert
hanhadde respirert
vihadde respirert
derehadde respirert
dehadde respirert
4a. Presens futurum
jegvil/skal respirere
duvil/skal respirere
hanvil/skal respirere
vivil/skal respirere
derevil/skal respirere
devil/skal respirere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha respirert
duvil/skal ha respirert
hanvil/skal ha respirert
vivil/skal ha respirert
derevil/skal ha respirert
devil/skal ha respirert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle respirere
duville/skulle respirere
hanville/skulle respirere
viville/skulle respirere
dereville/skulle respirere
deville/skulle respirere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha respirert
duville/skulle ha respirert
hanville/skulle ha respirert
viville/skulle ha respirert
dereville/skulle ha respirert
deville/skulle ha respirert
Imperativ
Bekreftende
durespirer
viLa oss respirere
dererespirer
Nektende
duikke respirer! (respirer ikke)
dereikke respirer! (respirer ikke)
Dine siste søk