Norsk-Nederlansk oversettelse av sette ut

Oversettelse av ordet sette ut fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sette ut på nederlansk

sette ut
ordnedeverb klaarzetten
Avledede ord av sette ut
Anagram av sette ut
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Hvordan lykkes dere med å sette ut kveitelarver ?
2.Overføringen av Norges Sykepleierhøyskole til Universitetet i Oslo betyr at forbundet nå kan sette ut i livet de godkjente planene for et embedsstudium i sykepleiefag på hovedfagsnivå.
3.Selv om det hender at seien blir stående der det er sild, vil det være umulig for seinotfiskerne å sette ut fangstutstyret her.
4.Tidligere har institusjonen vært lite interessert i å sette ut oppdrag, men det holder på å endre seg.
5.Vi har lenge hatt gående prosjekter omkring rekefisket, og nå skal vi sette ut i livet en intensivert kartlegging av fangsten på et bredere grunnlag enn det de vanligste statistiske opplysninger kan gi.
6.Alt dette er tiltak som landene skal sette ut i livet så raskt det lar seg praktisk gjøre, og allerede i juni neste år skal resultatene vurderes på et møte i den franske hovedstad for de land som er tilsluttet Pariskonvensjonen.
7.At begge foreldrene ombord i en turbåt kan lese sjøkart og sette ut og følge en kompasskurs burde være selvfølgeligheter, men jeg har en mistanke om at de faktiske forholdene er svært anderledes.
8.Brandt viser til at høyskoleutdannelse er en statsoppgave, og at denne statsoppgave for Oslo Sjømannsskoles vedkommende er et resultat av et stortingsvedtak som de lokale bymyndigheter ikke kan sette ut av kraft.
9.Båten fikk straks slagside, skipperen klarte ikke å rette den opp igjen, og det var ikke tid til å sette ut livbåter før båten sank.
10.Da Stortinget behandlet proposisjonen om lønnsnevnd før det ble oppløst for å ta sommerferie, ga det Regjeringen fullmakt til å sette ut i livet de nye lønnsog pensjonssatsene som Rikslønnsnevndens senere dom måtte komme frem til.
11.Da treffer man selvfølgelig sine forholdsregler, slik at man unngår å havne i de feller som Overvåkingspolitiet måtte sette ut.
12.De enkleste, men helt nødvendige hjelpemidlene kart og kompass, bør kunne forstås og brukes av de fleste alminnelige mennesker, og med litt trening går det greit både å sette ut kurser og bestemme posisjoner.
13.De rakk ikke å sette ut livbåter.
14.De starter opp 5. mai, og blant de 60 poster man skal sette ut har minst tredjedelen en historisk tilknytning.
15.Den foruroligende økende forurensningen av Middelhavet har fått et FNorgan til å be 15 land om å sette ut i livet en felles politikk for å redusere risikoen for sykdom hos badende og folk som spiser skalldyr.
16.Den sovjetiske lederen tar i brevet til orde for å sette ut i livet viktige skritt for å forby militarisering av verdensrommet før det er for sent.
17.Dertil får kommunene tilskudd til å sette ut yngel og settefisk.
18.Dertil vil man kunne sette ut pingviner og seler som speisalattraksjoner.
19.Det er dette vi nå håper å kunne sette ut i livet, sier administrerende direktør Gerhard Heiberg til Aftenposten.
20.Det er en avgjort nedvurdering av kvinnen når man på denne måte prøver å sette ut av betraktning at hun har legning og anlegg som gjør henne bedre skikket enn mannen til spesielle oppgaver i samfunnslivet.
21.Det vil ta tre års tid før vi kan danne oss ordentlig oversikt over om det i det hele tatt har noen hensikt å sette ut ørret i sjøen, forteller forsker Per Aass til avisen.
22.Efter en to timer lang arbeidsmiddag mellom de to statssjefene, opplyste de på en pressekonferanse at problemet med Storbritannias bidrag til EFs fellesbudsjett var eneste hindring for å sette ut i livet den reformpakken EFlandene ble enige om under toppmøtet i Brussel i mars.
23.Efter mange år med venting på en sanering av trafikkbelastningen på Nordstrand, vil man efter vedtak i formannskapet sette ut i livet en struping av trafikken 27. november.
24.Eller hva med å sette ut containere forskjellige steder ?
25.En smidigere og enklere låneordning ville være kjærkommen, mener Sandvig, som imidlertid roser den ordning med etableringsstipendium som DU har planer om å sette ut i livet.
26.Et annet viktig mål var å sette ut søppeldunker og store containere slik at menneskene kunne bli kvitt sitt avfall på hygienisk vis.
27.Fagdommerne har ikke kunnet sette ut av betraktning et slikt årsaksmoment, i den tilstand 42åringen var drapskvelden.
28.Flere energiøkonomiseringstiltak er også billigere å sette ut i livet pr. innspart kwh.
29.Folkeavstemninger vil degradere politikerne til vanlige borgere som har til oppgave å sette ut i livet det folket har bestemt.
30.For min del er jeg ikke i tvil om at Astrid Gjertsen ser det som sin oppgave å sette ut i livet mest mulig av Høyres politikk.
Dine siste søk