Norsk-Nederlansk oversettelse av simulere

Oversettelse av ordet simulere fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

simulere på nederlansk

simulere
forkledningverb malingeren, zich ziek houden
  bedrageriverb veinzen, voorwenden, simuleren, doen alsof, fingeren, huichelen, toneelspelen
Synonymer for simulere
Fler eksempler
1.Vi er meget lei for at det er avdekket problemer som det ikke var mulig å simulere før anlegget ble satt i drift, sier direktør Grimsmo, - men vi gjør nå vårt beste for å utbedre sentralen.
2.Vi har nå fått mulighet til å simulere oljeutslipp ved bruk av en modell av Ytre Oslofjord og ved bruk av videoutstyr, datateknikk og TVskjermer, forteller underdirektør Olav Carlsen på Hovedstasjonen for oljevern i Horten.
3.Det er gjennom å simulere komplekse forørkningsprosesser ved hjelp av databehandling at forskerne vil få et innblikk i hvilke krefter som er avgjørende til enhver tid.
4.Gjennom flere uker har tre av Norcontrols teknikere arbeidet med å tilrettelegge utstyret, slik at man kunne simulere en seilas med to skip inn og ut Rafnesleden.
5.Harvey kan simulere kliniske funn ved en lang rekke hjertesykdommer, og for tusenvis av leger og medisinske studenter i USA, inngår simulatoren nå som en meget nyttig del av undervisning og efterutdannelse.
6.I det nye forsøksanlegget på Høvik er det mulig å simulere strømnings og korrosjonsforhold av den type som fremtidens produksjonsutstyr på store havdyp må tåle.
7.Jeg gikk som en spretten 17åring, og isjiasskjevheten er ikke noe man kan simulere.
8.Noen dager senere ga legen ham beskjed om å simulere et akutt blindtarmanfall.
9.Norge har hittil ikke vært i besittelse av en slik superdatamaskin, som blant annet kan benyttes når oljeselskapene skal simulere egenskapene i oljereservoarer tredimensjonalt.
10.Når vi danser soldansen, piner vi oss selv for å simulere kvinnens månedlige smerte, og når vi går inn i våre badstuer er det en spirituell renselse vi er ute efter.
11.Ved å simulere en tilsvarende undersøkelse i oktober i år, viser det seg at norske og svenske priser ligger praktisk talt likt med den kurs og prisutvikling Sverige har hatt, sier Halvorsen.
12.Vi forsøker å simulere de situasjoner, problemer og vurderinger som vil eller kan oppstå under en virkelig oljekatastrofe.
13.Avisen siterer vestlige observatører som opplyser at flere militærøvelser i Warszawapakten har gått ut på å simulere angrep med kjemiske våpen mot fiendtlige flyplasser, kommandoposter, militære lagre og områder med en sterk konsentrasjon av NATOstyrker.
14.Derefter vil man prøve å simulere det antall sedler den skulle inneholde for å se om dette lot seg gjøre.
15.En Orange angrepsstyrke som på det meste omfatter 41 skip, vil simulere angrep på konvoiene, og denne styrken skal prøve å benytte seg av sovjetisk angrepstaktikk.
16.For å oppnå dette, ønsker Regjeringen å iverksette tiltak som kan" simulere" markedsmekanismenes produktivitetspress hvor direkte konkurranse ikke er naturlig.
17.Georg Jir Dokoupil arbeider sine svære lerreter opp i et frenetisk raseri ingen greier å simulere efter.
18.Og man skal være meget musikalsk for å simulere så umusikalsk som gruppen innimellom gjør !
19.Torsdag vil man simulere at et passasjerfly har styrtet.
Liknende ord

 
 

simulere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) simuleresimulerendesimulert
Indikativ
1. Presens
jegsimulerer
dusimulerer
hansimulerer
visimulerer
deresimulerer
desimulerer
8. Presens perfektum
jeghar simulert
duhar simulert
hanhar simulert
vihar simulert
derehar simulert
dehar simulert
2. Preteritum (Fortid)
jegsimulerte
dusimulerte
hansimulerte
visimulerte
deresimulerte
desimulerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde simulert
duhadde simulert
hanhadde simulert
vihadde simulert
derehadde simulert
dehadde simulert
4a. Presens futurum
jegvil/skal simulere
duvil/skal simulere
hanvil/skal simulere
vivil/skal simulere
derevil/skal simulere
devil/skal simulere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha simulert
duvil/skal ha simulert
hanvil/skal ha simulert
vivil/skal ha simulert
derevil/skal ha simulert
devil/skal ha simulert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle simulere
duville/skulle simulere
hanville/skulle simulere
viville/skulle simulere
dereville/skulle simulere
deville/skulle simulere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha simulert
duville/skulle ha simulert
hanville/skulle ha simulert
viville/skulle ha simulert
dereville/skulle ha simulert
deville/skulle ha simulert
Imperativ
Bekreftende
dusimuler
viLa oss simulere
deresimuler
Nektende
duikke simuler! (simuler ikke)
dereikke simuler! (simuler ikke)
Dine siste søk