Norsk-Nederlansk oversettelse av skilt

 
 

Fler eksempler
1.Alle skilt er undertegnet av Helserådet.
2.Kikkere er hjertelig velkommen" inviterer et skilt.
3.Velkommen til Flyktningemarsjen og god tur" står det på et skilt der skogen møter Skogstad gård i Marker nord for Ørje, og over 500 mennesker hadde funnet veien dit for å gå Flyktningemarsjen søndag formiddag.
4.Av 100 menn fra Oslo som inngår ekteskap i 25års alderen vil 56 være skilt innen de går av med pensjon, ifølge dagens statistikk.
5.Det De prøver å si, er at Deres mann er psykopat, at De ble skilt fra ham fordi De til slutt innså at det var nettopp det han var, og at De er redd for at det var han som drepte både Trine Benestad og Lisbeth Hansen.
6.Det er for mange skilt her i byen som er for vanskelig å tyde.
7.Det er nemlig - husk taushetsløftet - at Krystel blir skilt fra Blake.
8.Det kan være tidkrevende oppdrag som kan gå i måneder og ville være lammende for en reklamebyråenhet, sier Jan Høgebøl om hvorfor man har skilt det ut.
9.Dine foreldre ble separert rundt 1930, men ble aldri lovlig skilt, samtidig som din far hadde en lang rekke elskerinner, mer eller mindre faste.
10.Ellers har vi planlagt skilt, rutetabeller, leskur, benker og avfallskurver hver for seg.
11.For en ukes tid siden ble det satt opp skilt i Industrigaten om at parkering inntil videre var forbudt fordi veivesenet skulle rydde gaten for sne.
12.Hvem i all verden er det som har satt opp egne" hjemmesnekra" skilt med" treningsløype - enveiskjøring" ved løypa opp til Hammeren ? spør en fortørnet Astrid Norgren fra Korsvoll.
13.I det øyeblikk mange nok sunnmøringer går sammen om å få Sunnmøre skilt ut som eget fylke, er ingenting umulig for oss.
14.Jeg stilte spørsmålet om bedriften kunne være tjent med at enkelte seksjoner ble skilt ut som egne aksjeselskaper.
15.Mange steder i USA og nå altså også i Vestfoldbyen finnes det skilt langs veiene som angir hvor man kan finne forskjellige radiostasjoner når man kjører inn i et område.
16.Mine foreldere ble skilt da jeg var ett år gammel.
17.Når kulturrådmannen får slike henvendelser, orienterer vi straks veisjefen, som sørger for å bestille nye skilt fra sine respektive leverandører, sier Odnæs.
18.Selv om nedgangen i ulykkestallene delvis kan tilskrives informasjonsfremstøt og" billige" sikringstiltak, kanskje bare ved montering av et par enkle skilt, kan vi ikke se bort fra at samme type tiltak vil kunne redusere ulykkesfrekvensen tilsvarende i andre sterkt belastede ulykkesområder.
19.Selve krysningspunktet der veien munner ut vil bli sikret med skilt eller signalanlegg, og det skal bygges fortau.
20.Tre av fire skilt som angir fartsgrense bør fjernes fra norske veier.
21.Vi har i alle fall oppfordret foreldrene til å lytte til nyhetene på radio for å få vite om det er streik, og allerede før barnehavene åpnet idag ble det satt opp skilt og stilt opp streikevakter, sier han.
22.Våre generasjoner er skilt av flere år enn jeg setter pris på å innrømme, men vi setter begge pris på det som er USAs nøkkel til suksess, nemlig mulighetene til å gjøre suksess, uttalte Reagan.
23.Ære være dem som lar noen gamle skilt få stå i fred på sitt opprinnelige sted, der de hverken er til sjenanse eller bry, skriver David Olsen, som har sendt oss bildet ovenfor.
24.30 er foreløbig skilt ut for oversettelse.
25.Alenemoren er sannsynligvis ugift mor i 20årene eller skilt eller separert i 30årene med to eller flere barn.
26.Alle skilt må være opplyst så de kan sees i mørke og kablene må graves ned i bakken.
27.Ansvaret for personskade på skipets egne passasjerer blir nå skilt ut fra annet personskadeansvar og blir undergitt en egen begrensning.
28.Arnold Nilsen fryktet ikke at politiet ville få et mer militant og autoritært preg om juristene ble skilt ut som påtalemyndighet utenfor politiet.
29.Ashley og Jack har fortalt faren, John,at han ikke er lovlig skilt fra deres mor Dina, og her står barna lamslått tilbake efterat faren har forlatt rommet i full fortvilelse.
30.Av andre skilt nevner vi det to meter høye ute på en jorde på Vinstra, det bærer påskriften NÅR DETTE SKILTET IKKE SYNS, ER DET MYE SNØ.
Dine siste søk