Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord skrinlegge. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

skrinlegge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) skrinleggeskrinleggendeskrinlagt
Indikativ
1. Presens
jegskrinlegger
duskrinlegger
hanskrinlegger
viskrinlegger
dereskrinlegger
deskrinlegger
8. Presens perfektum
jeghar skrinlagt
duhar skrinlagt
hanhar skrinlagt
vihar skrinlagt
derehar skrinlagt
dehar skrinlagt
2. Preteritum (Fortid)
jegskrinla
duskrinla
hanskrinla
viskrinla
dereskrinla
deskrinla
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde skrinlagt
duhadde skrinlagt
hanhadde skrinlagt
vihadde skrinlagt
derehadde skrinlagt
dehadde skrinlagt
4a. Presens futurum
jegvil/skal skrinlegge
duvil/skal skrinlegge
hanvil/skal skrinlegge
vivil/skal skrinlegge
derevil/skal skrinlegge
devil/skal skrinlegge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha skrinlagt
duvil/skal ha skrinlagt
hanvil/skal ha skrinlagt
vivil/skal ha skrinlagt
derevil/skal ha skrinlagt
devil/skal ha skrinlagt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle skrinlegge
duville/skulle skrinlegge
hanville/skulle skrinlegge
viville/skulle skrinlegge
dereville/skulle skrinlegge
deville/skulle skrinlegge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha skrinlagt
duville/skulle ha skrinlagt
hanville/skulle ha skrinlagt
viville/skulle ha skrinlagt
dereville/skulle ha skrinlagt
deville/skulle ha skrinlagt
Imperativ
Bekreftende
duskrinlegg
viLa oss skrinlegge
dereskrinlegg
Nektende
duikke skrinlegg! (skrinlegg ikke)
dereikke skrinlegg! (skrinlegg ikke)