Norsk-Nederlansk oversettelse av skrive ut

Oversettelse av ordet skrive ut fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skrive ut på nederlansk

skrive ut
kvitteringverb schrijven, uitschrijven
  sjekkverb uitschrijven
  pasientverb ontslaan, naar huis sturen
  databehandling verb afdrukken, printen, uitprinten
Anagram av skrive ut
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.De billige medikamenter" ; billige fordi de fort kan berolige og fordi det tar langt mindre tid å skrive ut en resept enn å snakke med folk.
2.Forhandlingene er nesten ferdige, og vi regner med å skrive ut sjekken på 25 millioner pund den 31. mai.
3.Legene må slutte å skrive ut resepter for alt mulig og heller gå over til å betrakte seg som helserådgivere.
4.Personalet er oppgitt over å måtte skrive ut pasienter som nærmest ikke kan klare seg selv.
5.Administrasjonen mente at dette var bedre enn å skrive ut nye skatter.
6.Bankkundene kan skrive ut sjekker så lenge det er dekning for dem, og de kan også trekke sjekker for lønn som normalt skulle kommet inn på kontoen.
7.Bl.a. er det gitt unntaksbestemmelser for en del grupper, og legen kan i slike tilfeller skrive ut det nødvendige antall.
8.Blir en borte lenger enn 6 uker, må en svensk eller finsk veterinær skrive ut en ny attest.
9.Breivik opplyste på presentasjonen at det vil koste kundene åtte kroner å skrive ut en sjekk på Oslobanken, men at kundene ville se det lønnsomt å være kunder allikevel fordi de ellers får så gode vilkår.
10.De konservative kan få vedtatt hva de vil av lover, og det er ikke nødvendig å skrive ut nyvalg på vel tre år ennå.
11.De skal skrive ut ideen, filme, klippe og være aktører, sier Ulla Grönlund og Tone Ingulstad.
12.De såkalte fredsdommerne som har til oppgave å skrive ut dødsattestene, er betalt og oppnevnt av myndighetene.
13.Den gamle nasjonalforsamlingen trådte sammen mandag og vedtok en grunnlovsendring som gjør det mulig å skrive ut nyvalg.
14.Derfor hadde det vært mye bedre økonomi for oss alle om trafikkforholdene var slik at vi ikke trengte å gjøre så mye, at vi slapp å skrive ut bøter og forelegg.
15.Derfor kontrollerer vi ikke der hvor det er lettest å skrive ut bøter, men der det er farlig å kjøre fort.
16.Det er utferdiget kongelig kunngjøring om bemyndigelse for Finans og tolldepartementet til å skrive ut partialobligasjoner og sertifikater i 12 prosent innenlandsk statslån 19842001 pålydende kr. 2 580 000 000.
17.Det er utferdiget kongelig kunngjøring om bemyndigelse for Finans og tolldepartementet til å skrive ut sertifikater og partialobligasjoner i 12 1 / 4 pst. innenlandsk statslån 1984 / 2001 pålydende kr. 4 525 000 000.
18.Det er utferdiget kongelig kunngjøring om bemyndigelse for Finans og tolldepartementet til å skrive ut sertifikater og partialobligasjoner i 12 pst. innenlandsk statslån 19841989 / 2006 pålydende kr. 1 917 000 000.
19.Det fremgikk at viktige dokumenter for politiets efterforskning var blitt brent av to av de tiltalte før politiet kom inn i bildet, og en skrivemaskin som tilhører Arendal AOF var blitt benyttet til å skrive ut falske regninger.
20.Det kan bli vanskelig å oppnå når kunden fremdeles kan skrive ut en sjekk over 150 kroner uten å måtte betale for det, sier Kobberstad.
21.Det sier seg selv at det må bli raskere å betale med kort, enn å stå i kassen og skrive ut en sjekk.
22.Dette ga legene rett til å skrive ut preventiver til jenter under 16 år uten å rådføre seg med foreldrene først.
23.Dette hadde hun egentlig drevet med helt til for noen måneder siden, og den dumme legen hadde fortsatt å skrive ut resepter som John pliktskyldigst hadde fått effektuert på apoteket hver gang.
24.Dette var igjen et hint om at han vil skrive ut nyvalg for å la velgerne avgjøre Danmarks utenriks og sikkerhetspolitikk.
25.Efter det Haugesunds Avis har grunn til å tro, har petroleumsskatteseksjonen i Finansdepartementet fått gjennomslag i Regjeringen for at det skal fremmes en proposisjon i Stortinget som fratar landets kommuner retten til å skrive ut eiendomsskatt på slike anlegg.
26.Han bekrefter at partiet har overveiet å skrive ut nyvalg, men avviser at det er tidfestet.
27.Han sier videre at legene nå er advart mot å skrive ut resept på barbiturater.
28.Han tror at for dårlig informasjon til publikum må ta mye av skylden for at pasientene ikke krever at legen skal skrive ut kvitteringskort.
29.Hvis de selv skal betale sprøytene, så la legene få anledning til å skrive ut resepter på hvite blanketter.
30.I løpet av 1984 må Indias statsminister Indira Gandhi skrive ut nyvalg til parlamentet, og det vil da vise seg om landets velgermasser vil fornye det mandat de gav hennes Kongressparti med solid margin for fire år siden.
Dine siste søk