Norsk-Nederlansk oversettelse av slippe

Oversettelse av ordet slippe fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

slippe på nederlansk

slippe
straffverb vrijuit laten gaan, laten gaan
  formålverb loslaten
Synonymer for slippe
Avledede ord av slippe
Fler eksempler
1..... han forsøkte å slippe unna ved å klippe håret....
2.Good evening, madam," sier han sikkert, men jeg hører det ikke denne gangen, for tankene kan ikke slippe hva jeg i et lynsnart glimt hadde oppfattet like utenfor porten.
3.Grease"musicalen som vi setter opp i samarbeide med Tone Lind Jørgensen til sommeren har vi avertert med bestillingskupong i annonsen, slik at folk kan slippe å stå i kø.
4.Heller enn å slippe til utenlandske kolleger lar de arkeologiske monumenter forfalle eller bli gjenstand for ulovlige utgravinger eller andre former for plyndring.
5.Hvorfor skal jeg fortsette å produsere når jeg uten vanskeligheter kan importere tilsvarende produkter billigere og samtidig slippe å ha såvel arbeidsgiver som skriftefarsansvar for mine 25 ansatte.
6.Ikke minst det ufattelige gode at du kan slippe barna ut uten å være redd for at de skal bli overkjørt rett utenfor døren.
7.Jeg tror han vil være villig til å betale ganske meget for å slippe å gjøre innrømmelser av straffbare forhold", skrev Løvold.
8.Kjære, la meg få slippe.
9.La oss for all del ikke slippe denne tigeren ut av buret !
10.Lek er for henne ikke bare frihet til å slippe plikter eller rett til å gjøre hva en selv vil og følge sin fantasi.
11.Seksuelt slaveri forekommer i alle situasjoner hvor kvinner eller piker ikke kan forandre livsvilkårene sine, hvor de ikke kan slippe ut, uansett hvordan de er kommet inn i disse forholdene, og hvor de er utsatt for vold og utnyttelse.
12.Vi har full tillit til at USA ikke uten grunn vil slippe helvete løs, og vi regner med at sovjetrusserne er realistiske nok til å forstå hvilken risiko de tar om de fortsetter sitt press mot NATO".
13.(Men ellers i året skal ventiler og luker stå åpne for å slippe til luft og motvirke råteskader,) råder Vannskadekontoret.
14.(New York Times) Tamilske teplukkere fra Sri Lanka, krigstrette kurdere fra Beirut, arbeidsledige ghanesere, pakistanske narkotikalangere og tenåringer som har flyktet fra Iran for å slippe militærtjeneste - som en menneskelig tidevannsstrøm fra Den tredje verden ankommer de VestBerlin.
15.AUF mener kort og godt at det er for lett å slippe ?
16.Alkohol er en farlig gift å slippe løs, og tenk så dumme selv intelligente mennesker blir når de drikker...
17.Alle vi i ligningsetaten ønsker å slippe alt dette med trygd og helse i selvangivelsen, erklærer hun, uten å spørre hele etaten til råds før hun slår dette fast.
18.Barneombudet ikke er interessert i at foreldre" skal slippe" å ta hånd om barna.
19.Barrieren mot å slippe til stoff om vår virksomhet og resultater av nøytral forskning om samfunnsutviklingen, er stadig blitt mer massiv i de store Osloavisene.
20.Både publikum og naboer her i nærheten er meget vel tilfredse med det tilbudet vi har gitt dem til å slippe stress og mas for å kjøpe noen liter melk og et brød før de andre utsalgsstedene stenger.
21.Bør ikke elevene i ungdomsskolen få slippe å ha opplæring i to skriftsprog ?
22.Da vi innførte egenandel for glassskader, var det fordi vi ønsket å slippe å betale småskadene som forsikringstagerne som oftest kan bære selv.
23.Denne ordningen er til for å skape avansementsmuligheter, slik at yngre og lovende krefter kan slippe til, forklarer Goksøyr.
24.Der det foreligger grunnlag for avvisning eller bortvisning, kan vedkommende slippe inn i landet mot å undertegne en slik erklæring.
25.Derfor må han eller hun også få slippe til med sine synspunkter, sa han.
26.Dermed kan andre lovlige sendeselskaper hindres i å slippe til på nettet, fremholder NBBL.
27.Det at eksemplene ikke er uttømmende, betyr at ingen uten videre kan regne med å slippe straff, selv om man ikke har brutt de nevnte, konkrete bestemmelsene.
28.Det er betalt av kulturmyndighetene, og sentret legger vekt på å slippe til unge, nye folk.
29.Det er viktig at jentene nå kan slippe å tenke på annet enn konkurransen.
30.Det er virkelighetsflukt å tro at norske bedrifter kan slippe forbi grensene som samfunnet rundt dem setter.
Liknende ord

 
 

slippe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) slippeslippendesluppet
Indikativ
1. Presens
jegslipper
duslipper
hanslipper
vislipper
dereslipper
deslipper
8. Presens perfektum
jeghar sluppet
duhar sluppet
hanhar sluppet
vihar sluppet
derehar sluppet
dehar sluppet
2. Preteritum (Fortid)
jegslapp
duslapp
hanslapp
vislapp
dereslapp
deslapp
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde sluppet
duhadde sluppet
hanhadde sluppet
vihadde sluppet
derehadde sluppet
dehadde sluppet
4a. Presens futurum
jegvil/skal slippe
duvil/skal slippe
hanvil/skal slippe
vivil/skal slippe
derevil/skal slippe
devil/skal slippe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha sluppet
duvil/skal ha sluppet
hanvil/skal ha sluppet
vivil/skal ha sluppet
derevil/skal ha sluppet
devil/skal ha sluppet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle slippe
duville/skulle slippe
hanville/skulle slippe
viville/skulle slippe
dereville/skulle slippe
deville/skulle slippe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha sluppet
duville/skulle ha sluppet
hanville/skulle ha sluppet
viville/skulle ha sluppet
dereville/skulle ha sluppet
deville/skulle ha sluppet
Imperativ
Bekreftende
duslipp
viLa oss slippe
dereslipp
Nektende
duikke slipp! (slipp ikke)
dereikke slipp! (slipp ikke)
Dine siste søk