Norsk-Nederlansk oversettelse av smekte

Oversettelse av ordet smekte fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

smekte på nederlansk

smekte
generellverb liefkozen, aaien
  kjæle medverb knuffelen, liefkozen
Avledede ord av smekte
Liknende ord

 
 

smekte som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) smektesmektendesmektet
Indikativ
1. Presens
jegsmekter
dusmekter
hansmekter
vismekter
deresmekter
desmekter
8. Presens perfektum
jeghar smektet
duhar smektet
hanhar smektet
vihar smektet
derehar smektet
dehar smektet
2. Preteritum (Fortid)
jegsmektet
dusmektet
hansmektet
vismektet
deresmektet
desmektet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde smektet
duhadde smektet
hanhadde smektet
vihadde smektet
derehadde smektet
dehadde smektet
4a. Presens futurum
jegvil/skal smekte
duvil/skal smekte
hanvil/skal smekte
vivil/skal smekte
derevil/skal smekte
devil/skal smekte
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha smektet
duvil/skal ha smektet
hanvil/skal ha smektet
vivil/skal ha smektet
derevil/skal ha smektet
devil/skal ha smektet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle smekte
duville/skulle smekte
hanville/skulle smekte
viville/skulle smekte
dereville/skulle smekte
deville/skulle smekte
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha smektet
duville/skulle ha smektet
hanville/skulle ha smektet
viville/skulle ha smektet
dereville/skulle ha smektet
deville/skulle ha smektet
Imperativ
Bekreftende
dusmekt
viLa oss smekte
deresmekt
Nektende
duikke smekt! (smekt ikke)
dereikke smekt! (smekt ikke)
Dine siste søk