Norsk-Nederlansk oversettelse av spyle

Oversettelse av ordet spyle fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

spyle på nederlansk

spyle
toalettverb doorspoelen, doortrekken
  planverb dumpen, naar de schroothoop verwijzen
  medisinverb irrigeren, uitspoelen
Synonymer for spyle
Avledede ord av spyle
Fler eksempler
1.Idag skal vi spyle ut resten av ledningene og grave opp de tre siste bensintankene, sier stasjonsholder Odd Vaagen i Berkåk til Aftenposten.
2.25. oktober ble en soldat plassert på en stol ute på gårdsplassen om kvelden, mens de øvrige soldatene begynte å spyle ham.
3.Bjørn Orhagen regner med at det blir behov for å spyle den hvert tiende år.
4.Det første bergingsmannskapene gjorde, var å spyle tonnevis av vann over skipet for å kjøle metallet ned.
5.Det rant ut endel bensin fra bilvraket, og Holmestrand brannvesen rykket ut for å spyle veibanen.
6.Gir oss til å spyle speil og vindu og bildør, og merker tilfreds at fuglen holder seg unna mens vasken pågår.
7.Grisene oppholdt seg i fjøset, og det ble svært varmt efterhvert, men brannvesenet klarte å holde temperaturen sånn noenlunde nede ved å spyle grisene med vann.
8.Hele denne uken vil veivesenet spyle, feie og rydde i gatene i det indre sentrumsområdet.
9.I et tilstøtende rom begynte Johansen øyeblikkelig å nedkjøle den skadede ved å spyle kaldt vann over ham, noe som trolig reddet mannen fra svært alvorlig forbrenningsskader.
10.Ved å spyle kaldt vann inn i grisehuset klarte Ringerike brannvesen å holde liv i femti griser under en brann på Ask utenfor Hønefoss onsdag.
11.Brann og havaritjenestens oppgave er å spyle så mye vann og skum på flyet som de kan i løpet av de tre første minuttene.
12.En del garderobegjøremål vil foregå her, slik at man for eksempel kan spyle og tørke oljebuksene, og dermed slippe å ta dem med inn.
13.Jeg tenkte jeg skulle komme meg inn i kjelleren igjen for å spyle gulvet med en vannslange, men da så jeg plutselig at noen rørte seg bak gardinet på soveværelset.
14.Men uansett vær skal vaktene rydde, spyle bassengkanter, skure den hvite stripen over vannlinjen, og passe garderobene.
Liknende ord

 
 

spyle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) spylespylendespylt
Indikativ
1. Presens
jegspyler
duspyler
hanspyler
vispyler
derespyler
despyler
8. Presens perfektum
jeghar spylt
duhar spylt
hanhar spylt
vihar spylt
derehar spylt
dehar spylt
2. Preteritum (Fortid)
jegspylte
duspylte
hanspylte
vispylte
derespylte
despylte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde spylt
duhadde spylt
hanhadde spylt
vihadde spylt
derehadde spylt
dehadde spylt
4a. Presens futurum
jegvil/skal spyle
duvil/skal spyle
hanvil/skal spyle
vivil/skal spyle
derevil/skal spyle
devil/skal spyle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha spylt
duvil/skal ha spylt
hanvil/skal ha spylt
vivil/skal ha spylt
derevil/skal ha spylt
devil/skal ha spylt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle spyle
duville/skulle spyle
hanville/skulle spyle
viville/skulle spyle
dereville/skulle spyle
deville/skulle spyle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha spylt
duville/skulle ha spylt
hanville/skulle ha spylt
viville/skulle ha spylt
dereville/skulle ha spylt
deville/skulle ha spylt
Imperativ
Bekreftende
duspyl
viLa oss spyle
derespyl
Nektende
duikke spyl! (spyl ikke)
dereikke spyl! (spyl ikke)
Dine siste søk