Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord stelle. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

stelle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) stellestellendestelt
Indikativ
1. Presens
jegsteller
dusteller
hansteller
visteller
deresteller
desteller
8. Presens perfektum
jeghar stelt
duhar stelt
hanhar stelt
vihar stelt
derehar stelt
dehar stelt
2. Preteritum (Fortid)
jegstelte
dustelte
hanstelte
vistelte
derestelte
destelte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde stelt
duhadde stelt
hanhadde stelt
vihadde stelt
derehadde stelt
dehadde stelt
4a. Presens futurum
jegvil/skal stelle
duvil/skal stelle
hanvil/skal stelle
vivil/skal stelle
derevil/skal stelle
devil/skal stelle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha stelt
duvil/skal ha stelt
hanvil/skal ha stelt
vivil/skal ha stelt
derevil/skal ha stelt
devil/skal ha stelt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle stelle
duville/skulle stelle
hanville/skulle stelle
viville/skulle stelle
dereville/skulle stelle
deville/skulle stelle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha stelt
duville/skulle ha stelt
hanville/skulle ha stelt
viville/skulle ha stelt
dereville/skulle ha stelt
deville/skulle ha stelt
Imperativ
Bekreftende
dustell
viLa oss stelle
derestell
Nektende
duikke stell! (stell ikke)
dereikke stell! (stell ikke)