Norsk-Nederlansk oversettelse av streikebryter

Oversettelse av ordet streikebryter fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

streikebryter på nederlansk

streikebryter
mannsubst. stakingbreker [m], onderkruiper [m]
  kvinnesubst. stakingbreekster [f], onderkruipster [f]

 
 

Fler eksempler
1.En streikebryter er en som under en konflikt utfører arbeide som til daglig ikke hører inn under vedkommendes arbeidsfelt.
2.Som kjent pågår det en arbeidskonflikt i avisen, og Hammarlund mener han er blitt brukt som streikebryter.
3.Jeg følte meg nesten som en streikebryter, smiler Laila Stien.
4.Men Rydell fremkaller dyder som solidaritet når farmeren må dra på slavearbeide som streikebryter for å holde liv i familien som på sin side sliter med gjenstridige traktorer og plutselige flommer.
Dine siste søk