Norsk-Nederlansk oversettelse av strene

Oversettelse av ordet strene fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

strene på nederlansk

strene
generellverb zwerven, dolen
  gåendeverb zwerven, dwalen, dolen, ronddolen, ronddwalen
  underholdningverb kuieren, slenteren, op zijn gemak wandelen, drentelen, flaneren
Synonymer for strene
Anagram av strene
Fler eksempler
1.Da det var utenkelig at man kunne la være å kjøpe duskelue og strene til fotografen, og nesten like utenkelig å la være å brukc den på selve immatrikuleringsdagen og dessuten, av en eller annen mystisk grunn. på 17. maier.
Liknende ord

 
 

strene som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) strenestrenendestrent
Indikativ
1. Presens
jegstrener
dustrener
hanstrener
vistrener
derestrener
destrener
8. Presens perfektum
jeghar strent
duhar strent
hanhar strent
vihar strent
derehar strent
dehar strent
2. Preteritum (Fortid)
jegstrente
dustrente
hanstrente
vistrente
derestrente
destrente
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde strent
duhadde strent
hanhadde strent
vihadde strent
derehadde strent
dehadde strent
4a. Presens futurum
jegvil/skal strene
duvil/skal strene
hanvil/skal strene
vivil/skal strene
derevil/skal strene
devil/skal strene
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha strent
duvil/skal ha strent
hanvil/skal ha strent
vivil/skal ha strent
derevil/skal ha strent
devil/skal ha strent
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle strene
duville/skulle strene
hanville/skulle strene
viville/skulle strene
dereville/skulle strene
deville/skulle strene
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha strent
duville/skulle ha strent
hanville/skulle ha strent
viville/skulle ha strent
dereville/skulle ha strent
deville/skulle ha strent
Imperativ
Bekreftende
dustren
viLa oss strene
derestren
Nektende
duikke stren! (stren ikke)
dereikke stren! (stren ikke)
Dine siste søk