Norsk-Nederlansk oversettelse av subjekt

Oversettelse av ordet subjekt fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

subjekt på nederlansk

subjekt
lingvistikksubst. subject [n], onderwerp [n]
Synonymer for subjekt
Avledede ord av subjekt
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.På universitetene har de gjort subjekt til objekt.
2.Det er Gud som både er subjekt og objekt i det som skjedde i påsken.
3.Enhver gir enhver alt, og siden" enhver" omfatter hvert enkelt subjekt, skulle ingen bli undertrykt.
4.I tilfellet med SovjetUnionen er det fristende å se på ihvertfall ledelsen som et subjekt (person).
5.Ingen finner på at de også kan være et subjekt.
6.Og da er det vi står overfor den virkelig tragiske situasjon, at det menneskelige subjekt reduseres til et mekanikkens objekt.
7.Samtidig kan disse tre være sider av samme subjekt / objekt.
8.Som dessverre er skjemmet av at oversetteren ikke vet forskjell på subjekt og objekt.
9.Ved å fremstille kvinner som individer, som handlende subjekt, kan vi skape en sunn motvekt mot den vanlige objektfremstillingen, der kvinner utelukkende sees i relasjon til menn.
10.En litterær tekst er ikke noe objekt, men et subjekt, understreker Karin Gundersen.
11.Dette er kunnskaper som elevene har unnlatt å lære i løpet av 7 8 år, f.eks. begreper som presens, subjekt, adjektiv, adverb osv.
12.Mens den mer ekspresjonistiske Eisenstein splitter virkeligheten opp i klipp og monterer den sammen igjen, både utfra den modernistiske oppfatning av virkeligheten som sønderklippet og for å demonstrere muligheten for et handlende subjekt oppe i det hele som kan utvirke forandring.
Dine siste søk