Norsk-Nederlansk oversettelse av suge opp

Oversettelse av ordet suge opp fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

suge opp på nederlansk

suge opp
væskeverb absorberen, opzuigen, opslorpen
Anagram av suge opp
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.De er blitt kritisert for ikke å klare å suge opp i seg krav til en moderne fagbevegelse.
2.Han sa at russerne allerede har utviklet gode midler som kan suge opp oljesøl på havet.
3.Når anlegget blir ferdig skal det inneholde to kraftige pumper som hver kan suge opp 375 liter i sekundet.
4.Pengepolitikken i Danmark er Nationalbankens bord, og de har gjort det klart at de vil suge opp den vekst i pengemengden som underskuddene i de offentlige budsjettene fører til.
5.Tilførselen ble stengt straks lekkasjen ble oppdaget, men politi og brannvesen arbeidet mesteparten av fredagen med å suge opp olje og bensin, som også strømmet ned i småbåthavnen i Risavika.
6.Anita og jeg har snakket om å slå oss ned i London en tid for å suge opp miljøet og hente inspirasjon.
7.De var imidlertid for sent ute til å nøytralisere og suge opp syren, som alt hadde rent ned i grunnen.
8.Den skal suge opp malingen når vi dypper den i boksen, det skal ikke dryppe når vi løfter den, men når vi stryker den på veggen skal malingen avgis i en jevn og dekkende flyt uten sjenerende striper.
9.Det skapes for tiden for få nye arbeidsplasser til å suge opp alle nye som melder seg på arbeidsmarkedet.
10.En av hans siste oppgaver ble derfor å få fatt i en septikbil som kunne suge opp og fjerne både sats og sprit fra det kombinerte trykkeriet og brenneriet.
11.Først harves myra opp, derefter tørkes den, og støvsugerens oppgave er å suge opp den tørre torven.
12.Ifjor som iår la Finansdepartementet og Norges Bank ut spareobligasjonene for å suge opp penger folk får tilbake på skatten.
13.Siktede måtte dermed suge opp vin fra ballongen for hver flaske, og kunne ikke unngå å få i seg litt vin.
Dine siste søk