Norsk-Nederlansk oversettelse av svike

Oversettelse av ordet svike fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

svike på nederlansk

svike
være utro motverb verraden, verraad plegen tegenover, in de steek laten, ontrouw zijn
  falle fraverb afvallen, afvallig worden, in de steek laten
Synonymer for svike
Avledede ord av svike
Anagram av svike
Fler eksempler
1.Kvinnen vil da uten videre svike sitt eget kjønn, mens mannen, som er svak, fortsatt lar seg dominere av sin mer brutale og brautende kamerat.
2.Vi akter ikke å svike våre venner, belønne frihetens fiender, eller tillate at frykt og retrett blir amerikansk politikk, spesielt ikke på vår egen halvkule, sa Reagan.
3.Vi har gitt et løfte til folket og revolusjonen, og vi kommer ikke til å svike dem, var kulturminister Ernesto Cardenals reaksjon.
4.Enkelte lavere funksjonærer skal ha vært villige til å selge hemmelig materiale de har fått tak i for en flaske whisky - saktens et beskjedent vederlag for å svike sitt land.
5.Regjeringen Palmes alternativ efter valget er derfor enten å forsøke å bevare velferden ved hjelp av kommunistene og høyere skatter og avgifter, eller å svike valgløftene og legge frem en innsparingspakke som de borgerlige partiene kan svelge, heter det i Dagens Nyheter.
Liknende ord

 
 

svike som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) svikesvikendesveket
Indikativ
1. Presens
jegsviker
dusviker
hansviker
visviker
deresviker
desviker
8. Presens perfektum
jeghar sveket
duhar sveket
hanhar sveket
vihar sveket
derehar sveket
dehar sveket
2. Preteritum (Fortid)
jegsvek
dusvek
hansvek
visvek
deresvek
desvek
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde sveket
duhadde sveket
hanhadde sveket
vihadde sveket
derehadde sveket
dehadde sveket
4a. Presens futurum
jegvil/skal svike
duvil/skal svike
hanvil/skal svike
vivil/skal svike
derevil/skal svike
devil/skal svike
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha sveket
duvil/skal ha sveket
hanvil/skal ha sveket
vivil/skal ha sveket
derevil/skal ha sveket
devil/skal ha sveket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle svike
duville/skulle svike
hanville/skulle svike
viville/skulle svike
dereville/skulle svike
deville/skulle svike
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha sveket
duville/skulle ha sveket
hanville/skulle ha sveket
viville/skulle ha sveket
dereville/skulle ha sveket
deville/skulle ha sveket
Imperativ
Bekreftende
dusvik
viLa oss svike
deresvik
Nektende
duikke svik! (svik ikke)
dereikke svik! (svik ikke)
Dine siste søk