Norsk-Nederlansk oversettelse av symposium

Oversettelse av ordet symposium fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

symposium på nederlansk

symposium
møtesubst. symposium [n], conferentie [f]
Synonymer for symposium
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Nei, når dette leses, befinner jeg meg på et internasjonalt symposium i Wien.
2.5.7. oktober blir det arrangert et symposium.
3.60 motejournalister fra de fleste land i VestEuropa stilte opp da Det Internasjonale Ullsekretariat markerte sitt 20 årsjubileum med et storartet symposium i Speilsalen på Grand Hotel i Stockholm.
4.AL Laboratories, som eies 60 prosent av Apothekernes Laboratorium A / S har bragt 110 ledere fra amerikanske broilerprodusenter til et symposium i Europa for å redegjøre for de ferskeste europeiske teknikker innen denne næringen.
5.Denne konklusjon kan trekkes av et symposium i Oslo 13. ds. der USAs tidligere forsvarsminister McNamara og NATOs øverstkommenderende i Europa, general Rogers, var hovedtalere.
6.Denne konklusjonen, riktignok med et lite spørsmålstegn, trakk forsvarsminister Anders C. Sjaastad da han i formiddag innledet et symposium om NATOs strategi.
7.Det Norske VidenskapsAkademi står som arrangør av Nordisk symposium om geomedisinsk forskning i forbindelse med det geokjemiske nordkalottprosjektet.
8.Det første nordiske symposium om bruk av ultralyd i svangerskapet ble avholdt i Ålesund i helgen, og samlet 300 deltagere, blant andre en lang rekke av verdens fremste eksperter på området.
9.Det første nordiske symposium om bruk av ultralyd under svangerskap arrangeres i Ålesund i helgen.
10.Det har allerede vært gjort av et internasjonalt idrettsmedisinsk symposium som ble arrangert i California, uten at det førte frem, og jeg tror ærlig talt at vi er nokså avmektige i dette spørsmålet.
11.Det mener USAs tidligere forsvarsminister Robert S. McNamara, som idag er i Oslo for å delta i et symposium i regi av Forsvarets Høgskoleforening.
12.Dette er noen av de viktige forsvarspolitiske spørsmål som vil bli tatt opp på et symposium i Oslo, 13. mars der Forsvarets Høgskoleforening har invitert noen riktig store kanoner til å delta.
13.Dette faglige symposium tok iår for seg forskjellige aspekter omkring EDB i helsetjenesten og samlet ca. 500 deltagere fra hele landet med representanter for apotek, sykehus, industri, undervisning / forskning og offentlig administrasjon.
14.Dette kom frem ved et symposium om anorexi og bulimi som ble avholdt i Bergen nylig.
15.Erik Alfsen er medforfatter av et internasjonalt dokument som skal fremlegges på et symposium om kjernevåpen.
16.Et internasjonalt panel avholder torsdag et symposium i Oslo for å rette søkelyset mot kampanjen for å" fryse" antallet atomvåpen i verden.
17.Et internasjonalt symposium ble nylig holdt i Paris, og på Arkitekthøyskolen i Oslo har man omtrent samtidig hatt et seminar om" Mennesket i arkitekturen i mennesket", som cand.philol.
18.Flaggskipet for denne organisajonen er det såkalte Davos Symposium.
19.Forsvarets Høgskoleforening har all ære av sitt symposium sist tirsdag hvor søkelyset ble satt på NATOs strategi.
20.Han har fremtidsplaner om å få istand et større, nordisk musikkvidenskapelig symposium i forbindelse med Festspillene.
21.Handelsakademiets Studenterforening arrangerer Oslo Marketing Symposium (OMS) onsdag 14. november.
22.I samarbeide med de øvrige videnskapsakademier i Norden arrangerer Det Norske VidenskapsAkademi et symposium i Oslo om geomedisin.
23.I samarbeide med de øvrigevidenskapsakademier i Norden arrangerer Det Norske VidenskapsAkademi et symposium i Oslo om geomedisin.Geomedisin behandler innvirkningen av ytre miljøfaktorer på den geografiske utbredelsen av helseproblemer for mennesker og dyr.
24.Ja, interessen for å dyrke havet er også smittet over til de andre nordiske land, og i dagene 24.26. oktober samles 80 nordiske forskere til et symposium i Oslo der en rekke viktige sider ved akvakultur blir belyst.
25.McNamaras uttalelser falt under et symposium hvor også øverstkommanderende for NATOstyrkene i Europa, den amerikanske general Bernhard W. Rogers og forsvarsminister Anders C. Sjaastad deltok og talte like varmt for øket konvensjonell satsning.
26.Mellom 200 og 300 forskere, fra USA, Japan og hele Europa, vil i tiden 16.18. januar samles på Vettre konferansesenter i Asker der det skal holdes et symposium til minne om Lars Hermansen.
27.Men McNamara gjorde det klart under dette symposium at han også kan tenke seg en situasjon hvor alliansen er tvunget til å true med og eventuelt være villig til å bruke kjernevåpen i en gjengjeldelsesrolle.
28.NATOs øverstkommanderende i Europa, general Bernard W. Rogers, er blant deltagerne på Forsvarets Høgskoleforenings symposium om alliansens forsvarsstrategi.
29.Nylig holdt han foredrag om emnet på Aker sykehus i Oslo i anledning et symposium arrangert av Norsk Endokronologisk selskap og Novo Industri A / S.
30.Nylig slo han et slag for sin teori ved et arkeometrisk symposium ved Smithsonian Institution i Washington.
Dine siste søk