Norsk-Nederlansk oversettelse av synke i verdi

Oversettelse av ordet synke i verdi fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

synke i verdi på nederlansk

synke i verdi
verdiverb waarde verliezen, aan waarde inboeten
Synonymer for synke i verdi

 
 

Fler eksempler
1.(NTBReuter AP) Amerikanske dollar vil fortsatt synke i verdi, samtidig som utlånsrenten i USA vil gå opp.
2.Med de store og økende underskuddene i amerikansk utenriksøkonomi skulle vanlige økonomiske teorier - og sunn fornuft - tilsi at dollaren skulle synke i verdi.
Dine siste søk