Norsk-Nederlansk oversettelse av ta bort

Oversettelse av ordet ta bort fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ta bort på nederlansk

ta bort
generellverb wegnemen, verwijderen
  produktverb terugtrekken, terugnemen
  formålverb verwijderen, wegruimen, ontnemen, afnemen, afpakken
Synonymer for ta bort
Avledede ord av ta bort
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Arbeiderpartiets forslag om å ta bort det meste av lettelsene i person og bedriftsbeskatningen vil føre til økede omkostninger for bedriftene.
2.Det er derfor både trist og ergerlig at typografene nå synes å ville rive ned det grunnlag vi er i ferd med å legge for en sunnere avisdrift, sier Dalen, som selvsagt også er enig i at det kan virke drastisk å ta bort et opparbeidet gode.
3.Vil en ny regjering ta bort barnehavelovens kristne formålsparagraf ?
4.Berit von der Lippe hadde i Aftenposten 1. oktober et innlegg med overskriften" Forslaget om å ta bort livssynsfaget".
5.Blant annet utifra visse ideer i funksjonalismen, som gikk på at man ønsket å ta bort alt" overflødig" for å nå ned til det logiske og målbare, så ble arkitekturtegningen særlig i 60og 70årene redusert til diagrammer, rastre og målsetninger.
6.Bløtt toalettpapir er fint til å ta bort hår i vasken med - eller drypp av neglelakk, krem og så videre, og kan i det hele tatt erstatte vatt i mange tilfelle.
7.Brannvesenet i Oslo har vedtatt å ta bort syv brannmeldere i sentrum av byen.
8.Børst skjellene godt under rennende vann, ta bort" skjegget" og skyll dem.
9.De holder på med å ta bort grisebusten, jeg husker det godt fra juleslaktingen på Hadeland for lenge, lenge siden.
10.Del ananasen og ta bort midtstilken, ta fruktkjøttet ut med en kniv, del det i småbiter og bland raskt med iskrem.
11.Dermed ville man ta bort et vesentlig element som hindrer angrep, mente NATOs øverstkommanderende.
12.Dersom Førde får Arbeiderpartiet med på å ta bort alle de lettelser den borgerlige regjering har gitt til norske arbeidsplasser, betyr det at den 5 års forskningspakken partiet liker å skryte av vil bli trukket inn 5 ganger i skjerpede skatter.
13.Det vil igjen ta bort en hovedgrunn til at kvalifisert informasjon søkes gjennom universitetene.
14.Det vil ta bort momsen og få omsetningsavgift på siste ledd isteden.
15.En snarlig avgjørelse om arbeide ville ta bort køen av ventende på soning.
16.Forslaget fra Kommunaldepartementet om å ta bort denne ordningen, forutsetter innbygging i rammetilskuddet for grunnskoledrift i kommunene.
17.Førde varsler at en ny Arbeiderpartiregjering vil øke selskapsskatten ved å redusere avsetningene til konsolideringsfond, øke formueskatten, gjøre avskrivningsreglene dårligere, heve gevinstbeskatningen ved tomtesalg og ta bort skattefradrag.
18.Gevinsten ved å ta bort avgifter blir tilsvarende stor.
19.Halvtin jordbærene og del dem i to eller fire, del avocadoen og ta bort stenen, ta ut kjøttet med en skje.
20.Hverken Høyre eller Kristelig Folkeparti avviser finansrådmannens forslag om å ta bort subsidiering ved skoleutleie i fritiden.
21.Hvis det er høstfarver maleren vil vise, kan han" overse" og ta bort alt som forstyrrer hans visjon.
22.I budsjettforslaget for 1985 har Regjeringen foreslått å ta bort støtten til første års studier i USA.
23.I ein leiar i Aftenposten for 17. juli iår går avisa inn for å ta bort den skriftlege sidemålsopplæringa i norsk skule.
24.I innstillingen fra Stortingets finanskomite varsler Fremskrittspartiet at partiet vil ta bort alle subsidier.
25.Jeg gir den herved tilbake til statsråden, ber ham ta bort innpakningen og klart tilkjennelig kvaliteten på innholdet.
26.Jeg har absolutt ingen tro på forslag som vil ta bort dette.
27.Jeg tror ikke noen Rikslønnsnevnd vil ta bort de bestemmelsene som ved oppgjøret i 1986 har vært der i seks år.
28.Men fiskerne er også med og har dermed tatt det første spadestikket til sin egen grav, sa Nordheim, som fryktet at man snart måtte ta bort gåseøynene når man snakker om tillitskrise mellom fiskere og deres organisasjoner, så vel fagorganisasjoner som salgsorganisasjoner.
29.Men til tross for at JURK har hatt en økning i antall saker på nærmere 60 prosent fra 1983 til 1984, og at JussBuss har behandlet 1572 saker i 83, dvs. flere enn advokatordningen Fri Rettshjelp tilsammen har behandlet, foreslår finansrådmannen altså å ta bort støtten helt.
30.Minstestraffen på seks måneder ønsker man å ta bort slik at domsstolene kan få anledning til en mer differensiert straffeutmåling.
Dine siste søk