Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord tipse. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

tipse som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) tipsetipsendetipset
Indikativ
1. Presens
jegtipser
dutipser
hantipser
vitipser
deretipser
detipser
8. Presens perfektum
jeghar tipset
duhar tipset
hanhar tipset
vihar tipset
derehar tipset
dehar tipset
2. Preteritum (Fortid)
jegtipset
dutipset
hantipset
vitipset
deretipset
detipset
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde tipset
duhadde tipset
hanhadde tipset
vihadde tipset
derehadde tipset
dehadde tipset
4a. Presens futurum
jegvil/skal tipse
duvil/skal tipse
hanvil/skal tipse
vivil/skal tipse
derevil/skal tipse
devil/skal tipse
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha tipset
duvil/skal ha tipset
hanvil/skal ha tipset
vivil/skal ha tipset
derevil/skal ha tipset
devil/skal ha tipset
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle tipse
duville/skulle tipse
hanville/skulle tipse
viville/skulle tipse
dereville/skulle tipse
deville/skulle tipse
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha tipset
duville/skulle ha tipset
hanville/skulle ha tipset
viville/skulle ha tipset
dereville/skulle ha tipset
deville/skulle ha tipset
Imperativ
Bekreftende
dutips
viLa oss tipse
deretips
Nektende
duikke tips! (tips ikke)
dereikke tips! (tips ikke)