Norsk-Nederlansk oversettelse av trykke

Oversettelse av ordet trykke fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

trykke på nederlansk

trykke
generellverb drukken
  kjenslerverb drukken op, wegen op, benauwen
  typografiverb drukken
  materialeverb bedrukken
  rørelseverb drukken, duwen
Synonymer for trykke
Avledede ord av trykke
Fler eksempler
1.Det verste som kan skje er at man innfører et system der mottageren kan trykke på en knapp og dermed velge enten bokmål eller nynorsk.
2.Forsvaret visste hva vi skulle trykke.
3.Jeg ville prøve de andre ved å trykke på hele tiden" sa sørlendingen, som allerede da hadde gått i utbrudd to ganger tidligere.
4.Tryckt i Spanien 1984" står det, og så har spanjolene nok engang bevist at de har en av Europas mest avanserte trykke industrier.
5.Det har vært altfor lett å trykke falske sjekker, noe vi ikke minst har sett i utlandet.
6.Det verste som kan skje, er at man innfører et system der mottageren kan trykke på en knapp og dermed velge enten bokmål eller nynorsk på skjermterminalene som formidler informasjon fra det offentlige, sier Almenningen.
7.Et visst frafall har vi hatt, ja, men en av årsakene til at vi trykke færre eksemplarer enn ifjor, er at vi har sagt opp endel gratisabonnenter.
8.Ja, måtte ikke De betale 2000 kroner i bot for å ha latt trykke et rasistisk leserbrev i Morgenavisen ?
9.Jeg advarte Dagbladet mot å trykke brevet fra Treholt, sier overvåkningssjef Jostein Erstad (bildet).
10.Jeg kan ikke skjønne at Oslo Sporveier har laget et slags blått mønster i de åpne feltene på flerreisekortet - der hvor stemplingsautomaten skal trykke dato og tidspunkt, lyder det fra en Oslodame.
11.Nicaraguanske myndigheter bekrefter at opposisjonsavisen La Prensa ikke har fått sin del av papirgaven på 1000 tonn fra den norske stat fordi den har nektet å trykke valgannonser.
12.Når det gjelder trykningen, så viser det seg at de som kan trykke en weekendavis, har egenproduksjon av avis, og vi ville dermed utkomme før eller efter de andre.
13.Ved å trykke på en knapp skal det være mulig å finne akkurat den type underholdning man ønsker seg.
14.Vi hadde en debatt i redaksjonen før vi besluttet å trykke opplysningene om sabotasjeplaner.
15.Vi kan trykke en katalog som tilsvarer 1983utgaven for 15 millioner kroner mindre enn Fabritius A / S, hevder økonomidirektør Torbjørn Wold i Frogner Trykkerier A / S. Administrerende direktør Kåre J. Lotsberg i Fabritius A / S mener imidlertid at deres pris er rimelig.
16.Abonnenter på alfabetets første bokstaver begynner man å trykke i september ; derefter går det slag i slag utover høsten.
17.Advokaten ber namsretten forby Weekend å trykke nye artikler som bygger på eller bringer sitater fra Jens Bjørneboes efterlatte, uferdige utkast til selvbiografi," Med horn og hale - det var smerten verdt".
18.Aftenpostens politiske redaksjon har aldri blandet seg inn i sportsredaksjonens standpunkter, langt mindre stoppet noe vi har ønsket å trykke, det være seg kommentarer, reportasjer eller intervjuer.
19.Allerede Seiferts tidlige revolusjonære dikt er båret av kjærligheten til landet og menneskene som de er," og hvis det var revolusjon over hele verden, / ville likevel et sted i det grønne gresset / de elskende få tid til å trykke hverandres hender / og bøye hode mot hode" sang han.
20.Ambassaden opplyser at papiret som er levert til El Nuevo Diario egentlig var retur av papir som det øverste valgrådet hadde fått låne for å trykke valgmateriale.
21.Artikkelen inneholder i seg selv ingen vesentlig informasjon, noe som ytterligere styrker inntrykket av at hele hensikten med å trykke den er å markere at Sovjet mener alvor i rakettspørsmålet.
22.Astrid Dahl Juva, fulgt av Egil Fredriksen og førerhunden Sammy, fikk lære at det lønner seg å trykke på" barnevognknappen".
23.Avisen brøt reglene for pressens omtale av rettssaker ved å trykke intervjuet med Turid før hun hadde forklart seg i retten, heter det i PFUs uttalelse.
24.Avisen har også fått ny presse, som er en fransk CreusotLoiretype, og kan trykke opp til 48 sider og har dessuten store farvemuligheter.
25.Avisen har vist uaktsomhet ved å trykke artikkelen.
26.Bibelmisjonen er en viktig del av Bibelselskapets virksomhet, som strekker seg lenger enn til å oversette, trykke og selge norske bibler.
27.Billigere nybygg vil nok trykke bruktboligprisene ytterligere og bidra til å normalisere et broget boligmarked.
28.Bjørn Lyng har begynt å trykke på knappene i Folla Bruk A / S i Verran kommune i Trøndelag.
29.Blant de alment orienterte tidsskrifter som kom ut i forrige århundre var det flere som var opptatt av næringsliv og sosiale spørsmål, og de beste av tidens dagsaviser gikk ikke av veien for å trykke både foredrag og lange utredninger om økonomiske emner.
30.Bli gromjenta som alle amerikanere kunne trykke til sitt bryst.
Liknende ord

 
 

trykke som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) trykketrykkendetrykt
Indikativ
1. Presens
jegtrykker
dutrykker
hantrykker
vitrykker
deretrykker
detrykker
8. Presens perfektum
jeghar trykt
duhar trykt
hanhar trykt
vihar trykt
derehar trykt
dehar trykt
2. Preteritum (Fortid)
jegtrykte
dutrykte
hantrykte
vitrykte
deretrykte
detrykte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde trykt
duhadde trykt
hanhadde trykt
vihadde trykt
derehadde trykt
dehadde trykt
4a. Presens futurum
jegvil/skal trykke
duvil/skal trykke
hanvil/skal trykke
vivil/skal trykke
derevil/skal trykke
devil/skal trykke
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha trykt
duvil/skal ha trykt
hanvil/skal ha trykt
vivil/skal ha trykt
derevil/skal ha trykt
devil/skal ha trykt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle trykke
duville/skulle trykke
hanville/skulle trykke
viville/skulle trykke
dereville/skulle trykke
deville/skulle trykke
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha trykt
duville/skulle ha trykt
hanville/skulle ha trykt
viville/skulle ha trykt
dereville/skulle ha trykt
deville/skulle ha trykt
Imperativ
Bekreftende
dutrykk
viLa oss trykke
deretrykk
Nektende
duikke trykk! (trykk ikke)
dereikke trykk! (trykk ikke)
Dine siste søk