Norsk-Nederlansk oversettelse av tvinge

Oversettelse av ordet tvinge fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tvinge på nederlansk

tvinge
åpneverb forceren, openbreken
  meningverb opdringen
  personverb druk uitoefenen, onder druk zetten, dwingen
  bindeverb dwingen, opleggen, verplichten
  driveverb dwingen, verplichten, forceren, nopen, noodzaken
Synonymer for tvinge
Avledede ord av tvinge
Fler eksempler
1.Det siste vi ønsker er å tvinge fortjente gullmedaljevinnere til å levere tilbake sine medaljer, men...
2.(NTBReuterAFP) Den avsatte regjeringssjefen i Kashmir, Farouq Abdullah, stilte seg tirsdag i spissen for en sivil ulydighetskampanje for å tvinge den nyutnevnte regjeringen til å utskrive nyvalg.
3.Dersom man får nye kontakter med en mulig ubåt, brukes våpen med sikte på å tvinge den opp til overflaten til tross for fare for at ubåten kan gå tapt.
4.Det er klart, sa OConnor, men gudene vet hvor Varney har gjemt den, og ingen kan tvinge ham til å fortelle det før efter rettssaken når det er bevist at det var han som stjal den.
5.Det er på sin plass å minne om de utallige uttalelser fra norske utenriks og forsvarsministre i 60årene om at enhver forandring i Finlands status, ville tvinge Norge til å revurdere sin basepolitikk.
6.Det er særlig når vi må tvinge dem til å åpne munnen, det kan se brutalt ut.
7.Det er toppen på urettferdighet å tvinge hårdt arbeidende mennesker til å betale mer i skatt for å finansiere sitt eget valgflesk, sier Reagan stadig.
8.En atomvåpenfri sone i Norden vil tvinge seg frem, rett og slett fordi menneskene vil det.
9.Han var helt tydelig syk, men det er ikke lett å tvinge en 20 år gammel ungdom til lege, sa hans mor i retten.
10.I Samfunnspakten heter det, paradoksalt nok, at den som nekter å bøye seg for folkets felles vilje, vil samfunnet tvinge til det.
11.Ikke bare virker det skremmende med russiske ubåter i norske farvann, det virker dessuten demoraliserende på befolkningen at en fremmed makts ubåter nærmest fritt kan ferdes i norsk sjøterritorium uten av vår marine makter å tvinge dem opp til overflaten.
12.Jeg vil ikke tvinge meg på noen, sier Lied til Aftenposten.
13.Liberaliseringen av lukkeloven går ikke ut på å tvinge forretningene til å holde åpent, men å gi dem frihet til å holde åpent når de selv mener det er fornuftig, uttalte statssekretær Halvor Stenstadvold i Forbruker og administrasjonsdepartementet i Bergen Kjøpmannsforening igår.
14.Man har andre, og bedre midler for å tvinge undervannsbåter til å identifisere seg i fred, mener generalmajor Alf Granviken.
15.Men ved å benytte seg av den beryktede myten om den sovjetiske trusel, forsøker Pentagons sjefer og NATOs generaler å tvinge igjennom sine militaristiske planer, som er fylt med farlige konsekvenser.
16.Nedgangen i den lokale økonomi som følge av regjeringens innstramningstiltak vil tvinge frem en eksportøkning, mener han.
17.Norge må skaffe seg teknisk utstyr som kan finne og tvinge fremmede ubåter i våre fjorder opp til overflaten.
18.Når vi ikke har fulgt opp slike ideer, har det sammenheng med at fangstmetodene ville kreve så store omkostninger at det kunne tvinge frem en utvidet fangst for å få regnestykket til å gå ihop, sier han.
19.Vi kan ikke tvinge selskapene her til å betale, men gjør de det ikke, må de regne med sterke rettslige krav fra svenskene, sier Magndal.
20.Vi skal ikke tvinge på folk en ekstra målform.
21.Vi vil provosere frem en debatt og tvinge menn til å ta stilling.
22.21 sekunder før full tid klarte nemlig Bjørn Kolsrud endelig å få pucken bak Stjernens fremragende målvakt Pål Gjermundsen, og på den måten tvinge frem forlenget spilletid.
23.Afghanske geriljaledere, vestlige diplomater og militære observatører i den pakistanske grensebyen Peshawar er enige om at den splittede geriljabevegelsen sannsynligvis aldri vil kunne tvinge SovjetUnionen til å trekke tilbake sine 115 000 soldater mot sin vilje.
24.Aftenpostens leder, og den lite saklige polemikk det legges opp til om" å tvinge og tyne bilistene ut av kjøretøyene - og bilene på skraphaugen", er et dårlig bidrag til å skape slik enighet.
25.Akseptere den Sleipneravtalen som foreligger til godkjennelse, be BG gjenoppta forhandlingene med Statoil for å redusere prisen eller halvere gassvolumet, gå inn for det nederlandske alternativet, eller avslå Sleipneravtalen og dermed tvinge BG til å tilby høyere priser for britisk Nordsjøgass.
26.Alle har utvilsomt tilhengere i det konservative parti, men ingen har hittil greid å samle tilstrekkelig mange Thatchertvilere rundt seg til å utfordre statsministerens stilling eller tvinge henne til å forandre kurs.
27.Allerede nå må våre myndigheter forberede omstillingene som vil tvinge seg frem.
28.Andre gang måtte han tvinge måltidet ned.
29.Anført av Arbeiderpartiet, forsøkte opposisjonen i Stortinget å tvinge Regjeringen til å stemme for et svenskmeksikansk frysforslag i FN som gir NATO ansvar for opprustning og internasjonal spenning, i en tid da SovjetUnionen har brudt nedrustningsforhandlingene om kjernevåpen, innledet en ny rustningsrunde med slike våpen i DDR og Tsjekkoslovakia, og fortsatt å bygge nye baser for SS20rakettene - til tross for det store forsprang som russerne fremdeles har i denne våpenkategori.
30.Arkitekt Ragnvald Bing Lorentzen understreket imidlertid at NAL ikke har til hensikt å tvinge folk inn i leveformer de ikke ønsker, bare å gi dem alternativer til de boformer som idag dominerer.
Liknende ord

 
 

tvinge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) tvingetvingendetvunget
Indikativ
1. Presens
jegtvinger
dutvinger
hantvinger
vitvinger
deretvinger
detvinger
8. Presens perfektum
jeghar tvunget
duhar tvunget
hanhar tvunget
vihar tvunget
derehar tvunget
dehar tvunget
2. Preteritum (Fortid)
jegtvang
dutvang
hantvang
vitvang
deretvang
detvang
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde tvunget
duhadde tvunget
hanhadde tvunget
vihadde tvunget
derehadde tvunget
dehadde tvunget
4a. Presens futurum
jegvil/skal tvinge
duvil/skal tvinge
hanvil/skal tvinge
vivil/skal tvinge
derevil/skal tvinge
devil/skal tvinge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha tvunget
duvil/skal ha tvunget
hanvil/skal ha tvunget
vivil/skal ha tvunget
derevil/skal ha tvunget
devil/skal ha tvunget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle tvinge
duville/skulle tvinge
hanville/skulle tvinge
viville/skulle tvinge
dereville/skulle tvinge
deville/skulle tvinge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha tvunget
duville/skulle ha tvunget
hanville/skulle ha tvunget
viville/skulle ha tvunget
dereville/skulle ha tvunget
deville/skulle ha tvunget
Imperativ
Bekreftende
dutving
viLa oss tvinge
deretving
Nektende
duikke tving! (tving ikke)
dereikke tving! (tving ikke)
Dine siste søk