Norsk-Nederlansk oversettelse av tystne

Oversettelse av ordet tystne fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tystne på nederlansk

tystne
tysthetverb doen zwijgen
  spedbarnverb tot zwijgen brengen, sussen, kalmeren
  beroligeverb kalmeren, sussen, stillen, bedaren, tot rust brengen
Synonymer for tystne
Anagram av tystne
Liknende ord

 
 

tystne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) tystnetystnendetystnet
Indikativ
1. Presens
jegtystner
dutystner
hantystner
vitystner
deretystner
detystner
8. Presens perfektum
jeghar tystnet
duhar tystnet
hanhar tystnet
vihar tystnet
derehar tystnet
dehar tystnet
2. Preteritum (Fortid)
jegtystnet
dutystnet
hantystnet
vitystnet
deretystnet
detystnet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde tystnet
duhadde tystnet
hanhadde tystnet
vihadde tystnet
derehadde tystnet
dehadde tystnet
4a. Presens futurum
jegvil/skal tystne
duvil/skal tystne
hanvil/skal tystne
vivil/skal tystne
derevil/skal tystne
devil/skal tystne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha tystnet
duvil/skal ha tystnet
hanvil/skal ha tystnet
vivil/skal ha tystnet
derevil/skal ha tystnet
devil/skal ha tystnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle tystne
duville/skulle tystne
hanville/skulle tystne
viville/skulle tystne
dereville/skulle tystne
deville/skulle tystne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha tystnet
duville/skulle ha tystnet
hanville/skulle ha tystnet
viville/skulle ha tystnet
dereville/skulle ha tystnet
deville/skulle ha tystnet
Imperativ
Bekreftende
dutystn
viLa oss tystne
deretystn
Nektende
duikke tystn! (tystn ikke)
dereikke tystn! (tystn ikke)
Dine siste søk