Norsk-Nederlansk oversettelse av undertone

Oversettelse av ordet undertone fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

undertone på nederlansk

undertone
kjenslersubst. ondertoon [m]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.På dette og lignende vis har Joseph Maria Antoine Hubert Luns, 72, med et glimt i øyet, men med en alvorligere undertone, ofte beklaget seg over pressens kritikk.
2.Det er en fastere undertone for dollaren, noe som bl.a. skyldes en svak oppgang i rentenivået for dollarplasseringer.
3.Det er fortsatt en fast undertone for dollaren, og det er ikke noe som tyder på en kursnedgang på kort sikt, sier banksjef Håkon Kristoffersen i Christiania Bank og Kreditkasse til Aftenposten.
4.Det er fortsatt en fast undertone for dollaren på det internasjonale valutamarkedet.
5.Ikke minst, sier Annie Ernaux - var det viktig for meg at min fars liv fremsto på en så enkel og verdig måte som mulig, uten sentimentalitet eller noen nostalgisk undertone.
6.Slik markedet er nå er det en fast undertone for dollar, sier Kristoffersen.
7.Til tross for oppgangen er det fremdeles en svak undertone for dollar.
8.Alle de tre riggene som går inn i A / S Dyvi, er sluttet på tilfredsstillende rater, og ledelsen i Dyvi understreker også at man går til markedet i en tid hvor det er en positiv undertone i markedet for borerigger.
9.Alt ligger der som en fin undertone hele tiden, sier Henki og blir varm i øynene.
10.Bak de elleville løyer føler vi nesten hele tiden en ytterst seriøs undertone.
11.Coca Colaen er en spesialtappet 1983årgang med fornem duft og fin, frisk og ung smak med en undertone av drue i avslutningen.
12.Da Anders to dager før hadde ringt til henne på hotellet og de avtalte at han skulle ta bilen og komme innover til siste forestilling, var det en rar undertone i stemmen.
13.Den avventende holdning som har preget det norske marked i februar, ble avløst av en mer optimistisk undertone tirsdag.
14.Den tradisjonelt fleipete overtro mange NASAansatte ofte gir uttrykk for, har fått en lett forskremt undertone.
15.Den våkne iakttager vil også kunne legge merke til en liten undertone av skuffelse i den ene teksten.
16.Det internasjonale valutamarked er rolig, mens dollar viser en fast undertone, sier ass. banksjef Håkon Kristoffersen i Kreditkassen til Aftenposten.
17.Det var i Marits ord en rar undertone som Turi ikke forsto.
18.Det vi dermed fikk oppleve, i glimt og som undertone, var tragedien og smerten under den og det tåpeliges overflate.
19.Disse angrep mener han er blitt vel personlige og lite saklige, men tar det hele likevel med sin undertone av dansk humor.
20.Dollarkursen preges fortsatt av en fast undertone, men markedet er forholdsvis tynt, sier banksjef Håkon Kristoffersen i Christiania Bank og Kreditkasse til Aftenposten.
21.Dypt i diktet skjules en skarp kritisk undertone.
22.Efter mer eller mindre sammenhengende oppgang siden desember måned kunne det mot slutten av forrige uke registreres en noe svakere undertone i markedet.
23.Fallet i markedet var særlig markert de tre første dager, mens en noe fastere undertone kunne registreres torsdag og fredag.
24.Fangedagbøker og andre fengselsskildringer har derfor en undertone av monoton gjentagelse.
25.Fra generalsekretær Perez de Cuellar lyder en mismodig undertone i hans siste årsrapport, efter at hans anstrengelser for å løse konflikter gang på gang har vist seg like fåfengte.
26.Gemyttlig kaos, men en alvorlig undertone preget endel av Nobeldagen.
27.Han fremholder imidlertid at dollaren nå preges av en svakere undertone enn for en tid siden.
28.Han markerte seg først som grafiker og i flytende, valørstemte og farvedunkle landskapsmalerier med melankolsk undertone.
29.Hjelmen og en plakat om rasfare er ment som en spøk, men med alvorlig undertone, forteller en av de ansatte i teknisk etat til Agderposten.
30.I enkelte uttalelser, særlig fra eldre tider, merker man en tydelig religiøst undertone - sjakken oppfattes som en gave fra Gud, noe som er skjenket menneskeheten til åndelig berikelse.
Dine siste søk