Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord utbrodere. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

utbrodere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) utbrodereutbroderendeutbrodert
Indikativ
1. Presens
jegutbroderer
duutbroderer
hanutbroderer
viutbroderer
dereutbroderer
deutbroderer
8. Presens perfektum
jeghar utbrodert
duhar utbrodert
hanhar utbrodert
vihar utbrodert
derehar utbrodert
dehar utbrodert
2. Preteritum (Fortid)
jegutbroderte
duutbroderte
hanutbroderte
viutbroderte
dereutbroderte
deutbroderte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde utbrodert
duhadde utbrodert
hanhadde utbrodert
vihadde utbrodert
derehadde utbrodert
dehadde utbrodert
4a. Presens futurum
jegvil/skal utbrodere
duvil/skal utbrodere
hanvil/skal utbrodere
vivil/skal utbrodere
derevil/skal utbrodere
devil/skal utbrodere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha utbrodert
duvil/skal ha utbrodert
hanvil/skal ha utbrodert
vivil/skal ha utbrodert
derevil/skal ha utbrodert
devil/skal ha utbrodert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle utbrodere
duville/skulle utbrodere
hanville/skulle utbrodere
viville/skulle utbrodere
dereville/skulle utbrodere
deville/skulle utbrodere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha utbrodert
duville/skulle ha utbrodert
hanville/skulle ha utbrodert
viville/skulle ha utbrodert
dereville/skulle ha utbrodert
deville/skulle ha utbrodert
Imperativ
Bekreftende
duutbroder
viLa oss utbrodere
dereutbroder
Nektende
duikke utbroder! (utbroder ikke)
dereikke utbroder! (utbroder ikke)