Norsk-Nederlansk oversettelse av utholde

Oversettelse av ordet utholde fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utholde på nederlansk

utholde
verkverb verdragen, dulden, tolereren, uithouden
  mental tilstandverb dulden, verduren, verdragen, uitstaan, tolereren
Synonymer for utholde
Avledede ord av utholde
Anagram av utholde
Fler eksempler
1.Hva er problemet med å utholde varetekt hos politiet ?
2.Allikevel vet vi at mange kreftpasienter lever med smerter, og mange har en forestilling om at man skal utholde dem.
3.Et liv uten årstider ville ikke være til å utholde.
4.For det fikk russeren utholde tre år i fangeleir.
5.H.r.advokat Ole Jakob Bae trakk frem fire ferske saker hvor klienter hadde måttet utholde års sikring på tvilsom bakgrunn.
6.Hvordan skulle man ellers utholde det uutholdelige ?
7.I London måtte de utholde alle det britiske efterretningsvesens tvilsomme metoder, og de ble tvunget til å stå frem med løgner om at de hadde desertert og om forholdene i den sovjetiske hær og i Afghanistan.
8.I byrettens domspremisser heter det at den behandling og omfattende erfaring som tiltalte har ervervet seg ved et Tensenter for narkomane bør komme institusjonen til gode hvis det senere skulle bli aktuelt å la ham utholde den ubetingede del av straffen i institusjon utenfor fengslet.
9.I tillegg til matmangel har de måttet utholde kraftige regnvær uten effektivt ly, efter at leirene ble brent.
10.Legen viser til straffelovens paragraf 474 der det heter at" utsettelse av straffens fullbyrdelse finner sted når den som skal utholde straffen er blitt avsindig eller falt i en alvorlig sykdom".
11.Neinei, det er blitt ringere, fattigslig for ens indre ; det er snart ikke til å utholde.
12.OG belønningen for å utholde denslags plager ?
13.Og så får man heller be om styrke til å utholde dolkestøtene fra sorthvitttenkerne på barrikadene.
14.Amerikanerne har et enormt apparat for å utholde kamp over lengre tid.
15.Bare jeg fikk synge, kunne jeg utholde alt, trodde jeg.
16.Det er en tilværelse de har måttet utholde i over ett år.
Liknende ord

 
 

utholde som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) utholdeutholdendeutholdt
Indikativ
1. Presens
jegutholder
duutholder
hanutholder
viutholder
dereutholder
deutholder
8. Presens perfektum
jeghar utholdt
duhar utholdt
hanhar utholdt
vihar utholdt
derehar utholdt
dehar utholdt
2. Preteritum (Fortid)
jegutholdt
duutholdt
hanutholdt
viutholdt
dereutholdt
deutholdt
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde utholdt
duhadde utholdt
hanhadde utholdt
vihadde utholdt
derehadde utholdt
dehadde utholdt
4a. Presens futurum
jegvil/skal utholde
duvil/skal utholde
hanvil/skal utholde
vivil/skal utholde
derevil/skal utholde
devil/skal utholde
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha utholdt
duvil/skal ha utholdt
hanvil/skal ha utholdt
vivil/skal ha utholdt
derevil/skal ha utholdt
devil/skal ha utholdt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle utholde
duville/skulle utholde
hanville/skulle utholde
viville/skulle utholde
dereville/skulle utholde
deville/skulle utholde
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha utholdt
duville/skulle ha utholdt
hanville/skulle ha utholdt
viville/skulle ha utholdt
dereville/skulle ha utholdt
deville/skulle ha utholdt
Imperativ
Bekreftende
duuthold
viLa oss utholde
dereuthold
Nektende
duikke uthold! (uthold ikke)
dereikke uthold! (uthold ikke)
Dine siste søk