Norsk-Nederlansk oversettelse av utrettelig

Oversettelse av ordet utrettelig fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utrettelig på nederlansk

utrettelig
generelladjektiv onvermoeibaar
  interessereadjektiv onuitputtelijk, eindeloos
  folkadjektiv onvermoeibaar
Synonymer for utrettelig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Alt har gått over forventning, ikke minst takket være et funn av en arbeidsgiver som utrettelig har backet meg opp.
2.Appellen om" utrettelig innsats" er derfor mer aktuell enn noensinne.
3.Askers beste spillere var Gry Tveter i forsvaret, Ingunn Ramsfjell på midtbanen samt det efterhvert legendariske radarparet Gunn Nyborg og Kari Nielsen som slet utrettelig kampen igjennom.
4.Bruce Dern, som vi har sett i" Den store Gatsby" og" Hjemkomsten", har denne gang gått Jack Nicholson en høy gang med å utpensle et intenst portrett av en avviker som utrettelig driver mot sitt mål - å eie Maddy uavkortet.
5.DET er i tråd med dette at Bækkelund, utrettelig debatterende, har skrevet en artikkel i siste nummer av Aktuelt Perspektiv, Arbeiderpartiets tenkeboks, hvor han tar opp et problem som hans partifeller lenge lukket øynene for.
6.Da skal Naturvernprisen deles ut ; til Helge Ingstad og Edvin K. Thorson for utrettelig arbeide og innsats i naturen og for naturliv.
7.De som satte det hele i gang, og som har arbeidet utrettelig med forberedelsene, fortjener et rungende hurra, eller i dette tilfelle : et noe hest" ole".
8.Den første tiden var preget av fattigdom og hardt, utrettelig arbeid.
9.Den gikk dårlig, men efter utrettelig innsats, ikke minst av nordmannen, gikk denne bedriften med oveskudd for første gang ifjor.
10.Den utrettelig engasjerte og norskfrelste spanier Pedro Delso har nok en gang inntatt landet med sine kraftfulle arbeider i keramikk, olje, akvarell og tusj.
11.Det er veteranen Elsa Brita Marcussen som har fått Norsk Kinoforbunds" Gullstrimmelen" for lang og utrettelig innsats, særlig for barnefilm og for skolekino.
12.Det påstås utrettelig at han kom til verden i en stall i en landsby i utkanten av et verdensimperium.
13.Det ulidelige" har blitt" istedetfor" er blitt" bør utrettelig angripes.
14.Det var i tropevarmen på Forest Hills i september hun likte seg, da løp hun utrettelig på gressbanene.
15.Det vil også sikre dere en kvalitetsbevissthet som ikke alltid er tilstede når dere slik holder dere utenfor de internasjonale rammer, sier Mary Wain, som nå forlater sitt arbeide i British Council i Oslo efter fem års utrettelig innsats her.
16.Ebba Haslund - utrettelig kvinnesaksforkjemper blant mye annet - tok også denne gangen utgangspunkt i kvinnenes totale fravær ved de store beslutningsprosessene her i verden.
17.Egil Sundar kjempet utrettelig for saken.
18.Egil Teige i huset på Marienlyst er utrettelig for å fortelle om det storstilte arrangement til inntekt for barnehjem på Sri Lanka, som foreningen har tatt under sine beskyttende vinger.
19.En særlig honnør til kommunalminister Arne Rettedal som er en utrettelig forkjemper for en ny bypolitikk i Norge.
20.FOR det internasjonale samfunn er det tvingende nødvendig å iverksette en hard og utrettelig kampanje mot SovjetUnionen for å få frigitt Abouchar, en mann som ikke har gjort annet enn å oppfylle de plikter hans profesjon pålegger ham.
21.Følgelig har han også utrettelig arbeidet for oppbyggingen av det ikkesosialistiske regjeringsalternativ som nå manifesterer seg gjennom regjeringen Willoch.
22.Han ble hyldet som en strålende taler, en utrettelig arbeidsmaur, en mann som var dypt engasjert i de store problemer Afrika og Den tredje verden står overfor.
23.Han hadde vært utrettelig, båret henne fra sengen til rullestolen, trillet henne opp til Haugerud og tilbake.
24.Han har forbundsfeller, spesielt i Afrika, og hans iver efter å skaffe seg nye synes utrettelig.
25.Han kjempet effektivt og utrettelig for det han mente var rett men samtidig var sansen for fair play og respekten for andres meninger en selfølgelig del av hans personlighet.
26.Han sa at kriminalsjef Huuse drev det han kalte en utrettelig dramatisering av narkotikasituasjonen og hevdet at Huuse gjorde dette for å få folk til å tro at narkotikaproblemet er økende.
27.Han var utrettelig i sin påpasselighet.
28.Hougen var forgrunnsfiguren som var villig til å utføre et utrettelig arbeid for Afghanistans sak, med store personlige ofre.
29.Hvis noen skulle være i tvil, så er altså" Bestemødrene på Stortingsplass" de sinte og standhaftige fredsdemonstrantene som uke efter uke utrettelig har gått med sine" Nei til atomvåpenplakater" og delt ut løpesedler foran Stortinget.
30.I 50 år har han utfoldet en utrettelig virksomhet både som skjønnlitterær forfatter på sitt morsmål rumensk, og som forsker.
Dine siste søk