Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord utstyre. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Trefeller" er den titel han velger å utstyre seg selv med, og arbeidsplassen er som regel havene til folk i Oslodistriktet, på kort varsel når de har oppdaget at den gamle store eika truer med å knuse huset i neste stormkast.
2.Det er beklagelig at mange som mangler barnesikringsutstyr skylder på prisen når de i ni av ti tilfeller har sett seg råd til å utstyre bilen med luksusutstyr for tusener av kroner, sier sjefen for Utrykningspolitiet, Leif N. Olsen.
3.Idag har rustningsarsenalene nådd et punkt hvor det er vanskelig å se at noen økning vil utstyre dem som besitter dem større sikkerhet.
4.Noen av de som kom hadde tatt med sengeutstyr, andre måtte vi utstyre efter beste evne.
5.Afghanske myndigheter opplyste igår at de snart vil utstyre arbeidere, bønder og funksjonærer med våpen for å beskytte statseide fabrikker, gårderog bygninger mot angrep fra geriljaen.
6.Blant de konkrete tiltak som blir drøftet, er å utstyre såvel regjeringskontorer som industrikonsernet med spesialtelefoner som vanskeliggjør avlytning.
7.CCS kan utstyre kjøredoninger med skuddsikre ruter og eksplosjonstrygge karosserier ; med eget kriselager av oksygen og med anlegg som kan spy ut tåregass, svart røyk eller litervis med olje for å hindre forfølgelse.
8.Cappellis lille studio kan også utstyre telefonoppringningene med en rekke ulike bakgrunnslyder som f.eks. skrivemaskiners klapring, støyen fra en jernbanestasjon eller motorbrølene fra en flyplass.
9.Derefter skal det bare være å utstyre seg med en leiet flyttebil, brekkjern og et par sterke karer.
10.Derfor bruker vi mer enn vårt økonomiske overskudd på å utstyre det, pynte det og prege det med vår personlighet.
11.Dersom vi skal ha råd til det tyngre utstyret som vi også trenger, har vi ikke ressurser til å utdanne og utstyre flere vernepliktige.
12.Det eneste som manglet var at Handelskammeret oppfordret alle norske virksomheter med kontorer i Paris til å utstyre sine utsendte kvinner med Spook"uniformer".
13.Det er akkurat samme Vanguardmodell som OLarrangørene skal utstyre oss med.
14.Det kan også komme på tale å utstyre helikoptere med sonar eller antiubåtutstyr.
15.Det skal utstyre Ullevaal med et underjordisk, kombinert vannings og dreneringssystem av sveitsisk patent.
16.Det skyldes kanskje at" The Waste Land" er langt mer utadvendt, mer" opplagt", enn det mer selvgranskende og tilsynelatende fortvilende" Four Quartets", noe som kan virke paradoksalt når man kaster et blikk på det batteriet av fotnoter Eliot selv fant det nødvendig å utstyre" The Waste Land" med for å gjøre det leselig og forståelig og det enda større batteriet senere utgivere har føyet til.
17.Efter råd fra Gregersen skal vi utstyre oss med knortekjepp med sølvbeslag og løsskjegg og benytte enhver anledning til å hytte efter leddtrikken, hamre på dørene og pipe ut kraftuttrykk som" råskind" og" forbandede spårvågner".
18.For lavere embedsmenn og medlemmer av revolusjonære organer er det blitt vanlig å utstyre seg med viltvoksende skjegg og skitten jakke og skjorte, samt møkkete sko.
19.Først når gutter blir samboende, blir også de mer opptatt av å utstyre hjemmet.
20.Han bekrefter at Verdens Villmarksfond har hatt god lyst til å utstyre ulv med radiosender, for å kunne være istand til å kartlegge dyrets bevegelser, men hittil har det imidlertid skortet på støtte til denslags arbeide.
21.Han forklarte at hans bevegelse ikke klarer å utstyre dem hverken med geværer, uniformer, støvler eller ammunisjon.
22.Han oppfordrer forøvrig andre forlag til å utstyre bøkene mer individuelt.
23.Han opplyser at man vil utstyre gjenstandene med informasjon skriftlig, og med audiovisuelle hjelpemidler.
24.Hele programmet, som skal gjennomføres innenfor en ramme av 340 millioner kroner, går blant annet ut på å utstyre fregattene med nye, avanserte sonarer for ubåtsøk.
25.I butikkene finner vi plakater som minner oss om at tiden er inne til å utstyre far med sokker, slips, en bok eller i hvert fall farsdagskake med marsipanlokk og krem.
26.I rekkehus kan man bygge dører mellom kjelleretasjene og utstyre rommene til felles bruk.
27.I stedet for å utstyre kirken med en kunstnerisk utformet altertavle, er korveggen et stort vindu med korsformede sprosser.
28.I tillegg til en rekke mindre forbedringer, overveier man å utstyre dem med individuelle friskluftsdyser, individuell belysning, bedre sittekomfort i nye stoler, et forbedret toalettsystem og en forbedring av boggiene, slik at togene kan kjøre fortere.
29.Jacob vurderer efter sterkt press fra skarpingen Unikum å utstyre sine godartede småvesener med ben.
30.Kanskje kan Dikko alene utstyre en hel liten hær med penger han ville ha problemer med å gjøre rede for.