Norsk-Nederlansk oversettelse av ventil

Oversettelse av ordet ventil fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ventil på nederlansk

ventil
dekksubst. ventiel [n]
  teknisksubst. ventiel [n], luchtklep [m/f], klep [m/f]
Synonymer for ventil
Avledede ord av ventil
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.For meg er boka en ventil.
2.Forøvrig tror jeg ikke Kästles nyskapning kommer til å bli aktuell så altfor ofte, men om så skulle skje, har vi i poolordningen en ventil som gjør at vi ikke behøver å stå på sidelinjen og måtte bivåne at konkurrentene har fordeler vi ikke har.
3.Astrid Lindgrens" Pippi Langstrømpe" ble en ventil i det svenske folkhemmet på 40tallet.
4.Biskop Smemo sa en gang at jeg var en ventil for Kirken.
5.Den aller beste måten å unngå skåldingsulykker på, er faktisk å få satt på en spesiell ventil på berederen.
6.Denne gang var det ammoniakk som lekket ut fra en defekt ventil i en tank på Sjursøya.
7.Denne ventil er tatt med i prisloven.
8.Det er ikke nok at en ventil lekker eller en rørledning ryker.
9.Dette er foreløbig ikke forhandlingsgrunnlag, men styret har en ventil i sitt brev til industriministeren hvor det fremgår at først må de øvrige samarbeidsmodeller utredes.
10.Han hadde utpreget humoristisk sans - en viktig ventil i perioder som kunne oppleves som spesielt vanskelige.
11.Hvordan er risikoen for identitetskonflikt, der hjertets pumpefunksjon er avhengig av en artsfremmed ventil ?
12.Ifølge selskapets administrerende direktør hadde cyanidgassen lekket ut efter at en ventil i den ene lagringstanken var blitt utsatt for overtrykk.
13.Motoren som ikke startet, var lånt fra søsterskipet" Challenger", men den defekte ventil tilhørte en av de øvrige motorer.
14.Regjeringen er på sin side sikkert interessert i at de oppsamlede følelser av harme og forbitrelse skal få utløp snarest og anser begravelsen som en god ventil fordi den av pietetsgrunner finner sted i rolige former.
15.Under den tyske okkupasjonen eksisterte" szopka"skikken under jorden, og igjen var den en ventil for de undertrykte nasjonale følelser.
16.Å jo, det er og har vært endel kvinner som har funnet sin kunstneriske ventil.
17.Når livet bruste som høgst i ein, lykke eller smerte, vart diktet til, gjorde teneste som ein ventil, rett og slett, som i den fosskokande gryta vi lærte om i fysikktimane da vi var små.
18.En sikker snorkel skal heller ikke ha noen ventil på toppen.
19.Aksjonsledelsen avviste heller ikke teoriene om at en feil i en ventil var årsaken til ulykken.
20.At folk får delta på telefonen, er en psykologisk ventil.
21.Boken het" Ventil" og opphavsmannen var dengang 25 år gammel.
22.Den nødvendige ventil som må til i situasjoner med vanskelige parlamentariske forhold, er muligheten til å skrive ut nyvalg", mener avisen.
23.Dengang varslet datamaskinene at det var feil ved en ventil i en av motorene.
24.En ventil i hver lugar slipper lyset inn, og disse ligger så høyt over vannflaten at Kongen vil få god utsikt.
25.Gasslekkasjen var forårsaket av brudd i boltene på en ventil, hvilket på sin side blir forklart med utmattingskorrosjon.
26.Ifølge deres rapporter skjedde ulykken da en ventil som ved en feiltagelse var satt under trykk, ble åpnet for å lette trykket i rørledningen for gasstransport mellom Torplattformen og Ekofisksenteret.
27.Imidlertid viste det seg at en ventil ikke holdt tett, og at rørgaten ble fylt med vann.
28.Rommets eneste lufttilførsel måtte komme fra en liten ventil i høyde med vinduet.
29.Starten ble avbrutt fordi datamaskiner ombord i romfergen oppdaget tegn til svikt i ventil som fører kjølevæske til en av fergens tre hovedmotorer.
Dine siste søk