Norsk-Nederlansk oversettelse av vike unna

Oversettelse av ordet vike unna fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vike unna på nederlansk

vike unna
fysisk aktivitetverb opzij springen, uitwijken
  rørelseverb wijken, uit de weg gaan, plaats maken, opzij gaan
  stusseverb ineenkrimpen, terugdeinzen
  trekke seg tilbakeverb achteruitwijken, zich terugtrekken
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Hun hadde svampen i hånden, og noe i hennes tone og holdning fikk Nordby til å vike unna et par skritt.
2.Lederen spilte opp hele sitt vanlige register som herre og mester, trykket seg mot glassveggen for å få hannene på den andre siden til å vike unna, gjorde ville grimaser, fikserte dem med blikket - men ingenting skjedde, eftersom gruppen ikke kunne oppfange signalene.
3.Men Oslos økonomi er nå så alvorlig at vi finner det meget vanskelig å vike unna for nødvendigheten av å justere en ordning som har utviklet seg meget skjevt og urettferdig over en årrekke.
4.Det store spørsmålet nå er om OPEC i de kommende måneder virkelig vil efterleve denne holdningen - eller om organisasjonen i siste instans vil vike unna, ved fortsatt å holde sin produksjon nede, dersom andre land ikke lar seg tvinge til reduksjoner.
5.Og det ville vært ham fjernere enn bak alle blåner å vike unna kampen, mot kommunister som venstresosialister, utenfor som i DNA.
Dine siste søk