Norsk-Portugisisk oversettelse av animere

Oversettelse av ordet animere fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

animere på portugisisk

animere
kjenslerverb animar, dar vida a, alegrar
  live oppverb animar, dar vida, vitalizar
Fler eksempler
1.Vi bør animere til bruk av bibliotekenes arsenal av viten.
2.Det finnes en internasjonal overenskomst om at museer ikke skal lånes ut til fiImopptak som kan animere folk til forfalskninger eller tyveri.
3.HENSIKTEN er selvsagt å imøtekomme befolkningens forskjellige behov - og gjerne animere utflyttere til å vende tilbake til byen.
4.I omfavnelse rullet de nedover en gressbakke, og ved sin symbolske kjønnsakt skulle de, på magisk vis, animere fruktbarhetskraften i jorden.
5.Museer verden over er kommet frem til en felles avtale om at ingen som kan animere folk til forfalskninger og / eller tyverier av kunstverk får låne museer for filmopptak.
6.Derfor bør Regjeringen tenke dansk og animere til bruk av øket teknologi i norsk fastlandsindustri.
7.NRK burde ikke gå inn for denslags lytting, men tvertimot animere til at lytterne får et aktivt og bevisst forhold til programmene.
Liknende ord

 
 

animere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) animereanimerendeanimert
Indikativ
1. Presens
jeganimerer
duanimerer
hananimerer
vianimerer
dereanimerer
deanimerer
8. Presens perfektum
jeghar animert
duhar animert
hanhar animert
vihar animert
derehar animert
dehar animert
2. Preteritum (Fortid)
jeganimerte
duanimerte
hananimerte
vianimerte
dereanimerte
deanimerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde animert
duhadde animert
hanhadde animert
vihadde animert
derehadde animert
dehadde animert
4a. Presens futurum
jegvil/skal animere
duvil/skal animere
hanvil/skal animere
vivil/skal animere
derevil/skal animere
devil/skal animere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha animert
duvil/skal ha animert
hanvil/skal ha animert
vivil/skal ha animert
derevil/skal ha animert
devil/skal ha animert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle animere
duville/skulle animere
hanville/skulle animere
viville/skulle animere
dereville/skulle animere
deville/skulle animere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha animert
duville/skulle ha animert
hanville/skulle ha animert
viville/skulle ha animert
dereville/skulle ha animert
deville/skulle ha animert
Imperativ
Bekreftende
duanimer
viLa oss animere
dereanimer
Nektende
duikke animer! (animer ikke)
dereikke animer! (animer ikke)
Dine siste søk