Norsk-Portugisisk oversettelse av avlede

Oversettelse av ordet avlede fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avlede på portugisisk

avlede
bøye avverb desviar, arredar, mudar de rota
  distrahereverb distrair, divertir, entreter
  omdirigereverb desviar, mudar a direção de
Synonymer for avlede
Avledede ord av avlede
Anagram av avlede
Fler eksempler
1.I de fortrolige budsjettmøtene vi hadde med pressen, også Arbeiderpartiets avisfolk, er mitt inntrykk at de ikke har funnet så mye å utsette på budsjettet og derfor valgte noen av dem å bryte sperrefristen for å avlede oppmerksomheten fra de positive sider ved budsjetttallene, sier han.
2.Aktiviteter kan avlede oppmerksomheten, og samtidig styrke selvtilliten.
3.BAK Kremls murer har man nok også et behov for å avlede publikums oppmerksomhet fra de interne problemer som den sovjetiske supermakt plages av.
4.De virkelige motivene bak Vennamos kampanje er antagelig hans behov for å avlede oppmerksomheten fra det faktum at Landsbygdspartiet, selv om det sitter i regjeringen, ikke har klart å eliminere arbeidsløsheten på seks måneder eller holde andre løfter.
5.Denne problemstillingen, som bare har interesse for en håndfull velgere, er bare egnet til å avlede debatten fra de vesentlige spørsmål i alkoholpolitikken.
6.Derfor vil han i London sannsynligvis avlede oppmerksomheten ved å slå hardt i bordet med at amerikansk økonomi nå virkelig vokser og trekker Europa og Japan med seg, slik oppgangstegnene der viser.
7.Efter amerikansk oppfatning, vil et langvarig rettslig oppgjør" avlede oppmerksomheten fra de virkelige problemer i regionen og forstyrre fredsprosessen".
8.En eventuell miniubåt ved Sturkø kan ha vist seg frem med hensikt for å avlede oppmerksomheten fra de utsatte froskemennene ved Almø.
9.Et element av påvirkning fra lærere lar seg nok avlede av figurmotiv og farvevalg, det er på den annen side ikke avgjørende for helheten.
10.Hennes eneste chanse var å oppholde ham med snakk, avlede hans oppmerksomhet.
11.I et skarpt formulert svar på Reagans budskap til Kongressen om dette spørsmål, skrev TASS at hans anklager er absurde og at Reagan tar sikte på å avlede folks oppmerksomhet fra USAs egne krenkelser av avtaler om våpenbegrensning.
12.I tillegg reiser rapporten spørsmål om de påviste overtredelser er et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra alvorligere avtalebrudd.
13.Irak anklaget igår Iran for å ha fabrikert beviser for kjemiske angrep for å avlede verdens oppmerksomhet fra det faktum at Iran nekter å avslutte krigen med Irak.
14.Jeg understreket sterkt at Reagan er president, og at den amerikanske valgkamp ikke må få avlede oppmerksomheten fra det som må gjøres når det gjelder rustningskontroll, fremholdt Mondale igår kveld.
15.Men det er i hvert fall et møtested hvor det dreier seg om en kappestrid som kan avlede vår oppmerksomhet fra kriser og kriger.
16.Men jeg tror at den historien er noe De har diktet opp for å avlede oppmerksomheten fra det som Deres mann kan ha gjort seg skyldig i.
17.Observatører som nøye følger den fire år lange krigen mellom Iran og Irak, tror at Iran ønsker å avlede oppmerksomheten fra det sydlige frontavsnittet ved å sette inn et storangrep i de sentrale fjellområdene.
18.Peltiersaken har fått stor oppmerksomhet i sovjetiske aviser den siste tiden, noe vestlige observatører oppfatter som et bevisst forsøk på å avlede oppmerksomheten fra skjebnen til den sovjetiske fredsprisvinneren Andrej Sakharov.
19.Sakharovs stedatter Tatiana Jankelevitsj sa fredag at en videofilm som det amerikanske TVselskapet ABC viste torsdag, er et forsøk fra den sovjetiske efterretningsorganisasjonen KGB på å avlede oppmerksomheten fra rettssaken mot Bonner.
20.Ved selv å styre eksperimentene, gjennom å avlede forskernes oppmerksomhet, hadde de med fingerferdighet og triks dupert forskerne om og om igjen.
21.Vinje gjør ynkelige forsøk på å avlede vår diskusjon fra preposisjonsomskrivningen - ved å late som om normal genetiv også kan være tvetydig.
22.Av den enorme dokumentasjon vi har innsamlet, kan man avlede at menneskerettighetene ble krenket av de militære i en organisert og statlig form.
23.Det er temmelig enfoldig å tro at dette vil avlede oppmerksomheten fra de øvrige brennaktuelle spørsmål som berøres i meldingen.
24.Det gjaldt jo å avlede oppmerksomheten fra et annet drap du hadde planer om å begå.
25.Det var mange grunner til dette, bl.a. et politisk behov for å avlede misnøyen i folket, men også den innsikt at forbudet ikke tjente til noe.
26.Dette er blitt gjort og gjøres med sikte på å avlede almenhetens oppmerksomhet fra Reaganadministrasjonens uhørte militærprogrammer og fra den linjen den følger med sikte på å undergrave hele systemet for rustningsbegrensninger og tiltak for å styrke sikkerheten.
27.En formalistisk paragrafdebatt kan dermed lett avlede oppmerksomheten fra det som virkelig skjer.
28.Forskerne hevder også at deltagelse i prosjektet vil avlede penger og menneskelige ressurser fra sivil forskning, og at USAs sikkerhetsregler vil hindre forskere i å bruke resultatene innen andre områder enn det militære.
29.Isvestija mener CIAs med denne nye antisovjetiske kampanjen har til hensikt å avlede oppmerksomheten fra en rekke mislykkede spionasjeaksjoner i SovjetUnionen overfor sine overordnede i Washington.
30.Kjellbjørg Lunde (sv) karakteriserer Prestegårds utspill som et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra at Kristelig Folkeparti i regjeringssamarbeidet nå i realiteten har akspetert selvbestemt abort.
Liknende ord

 
 

avlede som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avledeavledendeavledet
Indikativ
1. Presens
jegavleder
duavleder
hanavleder
viavleder
dereavleder
deavleder
8. Presens perfektum
jeghar avledet
duhar avledet
hanhar avledet
vihar avledet
derehar avledet
dehar avledet
2. Preteritum (Fortid)
jegavledet
duavledet
hanavledet
viavledet
dereavledet
deavledet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avledet
duhadde avledet
hanhadde avledet
vihadde avledet
derehadde avledet
dehadde avledet
4a. Presens futurum
jegvil/skal avlede
duvil/skal avlede
hanvil/skal avlede
vivil/skal avlede
derevil/skal avlede
devil/skal avlede
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avledet
duvil/skal ha avledet
hanvil/skal ha avledet
vivil/skal ha avledet
derevil/skal ha avledet
devil/skal ha avledet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avlede
duville/skulle avlede
hanville/skulle avlede
viville/skulle avlede
dereville/skulle avlede
deville/skulle avlede
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avledet
duville/skulle ha avledet
hanville/skulle ha avledet
viville/skulle ha avledet
dereville/skulle ha avledet
deville/skulle ha avledet
Imperativ
Bekreftende
duavled
viLa oss avlede
dereavled
Nektende
duikke avled! (avled ikke)
dereikke avled! (avled ikke)
Dine siste søk