Norsk-Portugisisk oversettelse av bekjenne

Oversettelse av ordet bekjenne fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bekjenne på portugisisk

bekjenne
skyldfølelseverb admitir, confessar, reconhecer
  sannhetverb confessar, admitir, reconhecer
Synonymer for bekjenne
Avledede ord av bekjenne
Fler eksempler
1.Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren,og du tok bort min syndeskyld.Sela".
2.Det er ikke annet å si enn at det er en større forpliktelse for den som står med læreansvaret i en menighet å bekjenne seg til Kirkens lære enn for det enkelte menighetslem, sa Aarflot.
3.Jeg synes nesten det er litt flaut å bekjenne at jeg kommer med syv bøker i høst, sier forfatteren og NRKreporteren Arvid Møller og smiler vagt i septemberdagen.
4.Plikten til å bekjenne en personlig, kristen tro som tillitsvalgt hos oss har vært der siden starten, og er en del av partiets særpreg.
5.Allerede som 22åring skrev Tor Hoff at" vi må ha mot til å bekjenne at Revold og hans" skole" som malere kjeder oss.
6.De burde bekjenne seg til ytringsfrihet også efter en kommunistisk maktovertagelse og vise respekt for demoraktiske spilleregler slik at et styrende kommunistparti kunne fratas makten ved frie valg.
7.Det verste som kan skje, er at institusjonene gjennom en slik utvikling også mister sin symbolfunksjon som representanter for de sosiale / menneskelige verdier vi håper klientene vil bekjenne seg til.
8.En ulmende misnøye, som til sist har fått hundre tusener av indere til åpent å bekjenne sin forbitrelse over forholdene i sitt folkerike land, viser at det ennå, så mange år efter løsrivelsen fra London, kan settes et spørsmålstegn ved den politiske og sosiale utvikling.
9.For kristendommen har det alltid vært - og er fremdeles en livsbetingelse å bekjenne Gud som den eksisterende, den levende, den handlende, kort sagt som den konkrete Gud.
10.Han vil bekjenne seg til avspenningspolitikken, slik han gjorde i sin tale i juni ifjor på sentralkomitemøtet, og gjøre skarp front mot USA.
11.Høyres parlamentariske leder, Jo Benkow, måtte bekjenne at han er mer opptatt av NATOs fremtid enn av Vestunionens.
12.Jeg må bekjenne at Detektivmagasinet, med de mange nifse historier om Knut Gribbs jakt på forbrytere, var nok det mest spennende jeg leste som barn.
13.Jeg må bekjenne at jeg måtte lese et par avsnitt før det gikk opp for meg at brevet var ironisk ment.
14.Jeg må med skam bekjenne at jeg ikke trodde disse foreldrene kunne være noe særlig å skryte av.
15.Kan noen i anstendighetens navn bekjenne seg til en slik stat ?
16.Kommisjonen har forøvrig nylig hatt møter for å drøfte sitt arbeide fremover, blant annet for om mulig å komme frem til et felleskirkelig" bekjennelsesskrift", om å" bekjenne den apostoliske tro idag".
17.La meg bekjenne at jeg ingen tro har på en slik menighet og en slik prestefunksjon.
18.Men Kohl tilføyet at selv om den tyske ungdom er beredt til å bære ansvar, vil den" ikke bekjenne seg til en kollektiv skyld for fedrenes gjerninger".
19.Men med hånden på hjertet kan vel ingen bekjenne at den er av noen stor kvalitet.
20.Og sånn kvart over syv om morgenen fant de ut de ville skrive til ham og bekjenne sine syndige planer.
21.Også jeg har synder å bekjenne i denne sammenheng.
22.Om mange finner at en hungerkatastrofe i Bengalen, som kan kreve f.eks. 20 millioner menneskeliv, er en" rasjonell" eller" naturlig" løsning på et prekært overbefolkningsproblem, våger vil og kan - bare de færreste bekjenne seg åpent til et så uetisk syn.
23.Pluss en pressekollega for sikkerhets skyld, for selv må vi med skam bekjenne at vi ikke spiser lutefisk.
24.Samtidig må jeg bekjenne at det føles smertefullt å slutte som prest i Skiptvedt.
25.Skal Kristelig Folkeparti oppheve kravet til sine tillitsvalgte om å bekjenne en personlig kristen tro ?
26.Statssekretær Oddmund Hammerstad i Forsvarsdepartementet kunne bare bekjenne at han følte seg fremmed i Hellebusts forestillingsverden.
27.Dette bør føre til at en kriminalforfatter snart blir tildelt Nordisk Litteraturpris, mente Bertil R. Widerberg, som var redd for at Nordisk Råd skulle bekjenne likeverd mellom genrene i ord, men ikke i handling.
28.Vi må med skam bekjenne at det står dårlig til med vinkunnskapene innen faget idag.
29.AVSKRELLET alt snakk om hensynet til de syke, svake og eldre, er det" frihetens evangelium" som Fremskrittspartiet forsøker å bekjenne seg til, en trusel mot solidaritetsprinsippet i det norske velferdssamfunn.
30.Arbeiderpartiet og Høyre samarbeider nemlig meget nært, selv om ingen politiker fra de to partier vil stå offentlig frem og bekjenne dette.
Liknende ord

 
 

bekjenne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) bekjennebekjennendebekjent
Indikativ
1. Presens
jegbekjenner
dubekjenner
hanbekjenner
vibekjenner
derebekjenner
debekjenner
8. Presens perfektum
jeghar bekjent
duhar bekjent
hanhar bekjent
vihar bekjent
derehar bekjent
dehar bekjent
2. Preteritum (Fortid)
jegbekjente
dubekjente
hanbekjente
vibekjente
derebekjente
debekjente
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde bekjent
duhadde bekjent
hanhadde bekjent
vihadde bekjent
derehadde bekjent
dehadde bekjent
4a. Presens futurum
jegvil/skal bekjenne
duvil/skal bekjenne
hanvil/skal bekjenne
vivil/skal bekjenne
derevil/skal bekjenne
devil/skal bekjenne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha bekjent
duvil/skal ha bekjent
hanvil/skal ha bekjent
vivil/skal ha bekjent
derevil/skal ha bekjent
devil/skal ha bekjent
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle bekjenne
duville/skulle bekjenne
hanville/skulle bekjenne
viville/skulle bekjenne
dereville/skulle bekjenne
deville/skulle bekjenne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha bekjent
duville/skulle ha bekjent
hanville/skulle ha bekjent
viville/skulle ha bekjent
dereville/skulle ha bekjent
deville/skulle ha bekjent
Imperativ
Bekreftende
dubekjenn
viLa oss bekjenne
derebekjenn
Nektende
duikke bekjenn! (bekjenn ikke)
dereikke bekjenn! (bekjenn ikke)
Dine siste søk