Norsk-Portugisisk oversettelse av berettige

Oversettelse av ordet berettige fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

berettige på portugisisk

berettige
tillatelseverb autorizar, dar direito a
  aksjonverb justificar, explicar
Avledede ord av berettige
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.En del av reisekostnadene til lege og sykehus kommer heller ikke med på kortet som kan berettige til" frikort".
2.Jeg kan derfor ikke innse at det finnes noe praktisk behov for den påtenkte paviljongen som kan berettige et så vidt alvorlig inngrep i Studenrlunden som det her er tale om.
3.Mitt argument er at den vil virke som en barriere i det åpne parkbelte langs Karl Johans gate fra Stortinget til Slottet, at den vil harmonere dårlig med Nationaltheatrets og Universitetets arkitektur, og at det praktiske behov for en slik paviljong ikke er så stort at det kan berettige til et så vidt alvorlig inngrep i Studenterlunden som det her er tale om.
4.Vi kan ikke se at Oslo har liggende noen ansøkning om å arrangere neste vinterleker, og har derfor vanskeligheter med å forstå hva som skulle berettige en slik kommunal representasjon.
5.Vi må ta stilling til hvilken grad av lidelse hos offeret som kan berettige hvilken grad av lidelse hos gjerningspersonen.
6.Willy Dahls kronikk den 29 / 8," Likestilling og historieomskriving", påpeker at det generelle likestillingskravet iallfall ikke kan berettige til å fortegne den historiske virkelighet.
7.Selv om Norge ikke har funnet å kunne råde USA fra forskningsaktivitet om romvåpenteknologi i lys av den sovjetiske virksomhet, har man fra norsk side forutsatt at denne forskningen ikke må få et omfang og en retning som kan berettige forestillinger om at USA søker å skaffe seg strategisk overlegenhet.
8.Selv om Norge ikke har funnet å kunne råde USA fra forskning omkring slik våpenteknologi, har vi forutsatt at denne ikke skal få et omfang som kan berettige forestillinger om at USA søker å skaffe seg strategisk overlegenhet, sa Torbjørn Frøysnes.
9.At det ikke fremkommer noe mistenkelig i telefonsamtalene skulle ikke berettige at den siktede blir gjort kjent med avlyttingen.
10.Men Regjeringen har funnet det nødvendig å fremholde overfor USA og innenfor NATOs organer, at" denne forskning ikke må få et omfang og en retning som kan berettige forestillinger om at USA søker å skaffe seg strategisk overlegenhet".
11.Samtidig sies det at han da han ble skutt, overhodet ikke foretok seg noe som på noen måte kunne berettige en så drastisk sovjetisk aksjon.
12.Strøm med lav spenning kan berettige til reduksjon av strømregningen fastslår Forbrukertvistutvalget.
13.Under overskriften" Hvorfor ikke utrede full sammenslåing" (26. mars 1985) nevner Finn Egeland endel punkter som øyensynlig skulle berettige til en statlig utredning vedrørende sammenslåing Oslo og Akershus til ett fylke, eller innlemmelse av nabokommuner i Oslo.
Dine siste søk