Norsk-Portugisisk oversettelse av bonus

Oversettelse av ordet bonus fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bonus på portugisisk

bonus
pengersubst. bonificação [f], bônus [m], abono [m]
Synonymer for bonus
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.The Grand Slam" betyr dessuten en ekstra bonus på en million dollars !
2.Belønningsreiser eller Incentive Tours, det vil si reiser som store bedrifter gir i form av bonus til sine ansatte for en god innsats, er blitt et populært tiltak i amerikansk næringsliv.
3.Jeg vil gjerne understreke at bonusen til kommunene ikke vil gå på bekostning av den bonus vi ønsker å gi pensjonistene.
4.A. Bedrifter som har tegnet forsikring, kan forandre overenskomsten med selskapet slik at avtalte pensjonsbeløp pluss antatt fremtidig bonus svarer til ønsket pensjonsnivå.
5.Administrerende direktør Gunnar Svendsen i Allers understreker at bedriften bare har gitt et generelt lønnstillegg på seks prosent, mens det overskytende er bonus for oppnådde produksjonsresultater.
6.Alle instanser i den kommunale sektor, Norske Kommuners Sentralforbund, Kommunale Landpensjonskasse og Norsk Kommuneforbund inngikk ifjor vår en avtale om at pensjonistene skulle få en" bonus" på grunn av efterslepet.
7.Av disse er 3500 aksjonærer, som har åpnet akjonærkonto med ekstre bonus.
8.Best bonus jo høyere på tabellene man ligger.
9.Bonus er på 15 prosent av årsrenten, slik at renten på f.eks. 12 måneders konto blir så høy som 8,05 prosent, selv efter reduksjonen på 0,5 prosent.
10.DET er en kjensgjerning at en rekke spillere bruker de pengene de tjener som bonus utover de faste inntekter til privat pensjon.
11.Da slipper vi å gå til Bonus i Trondheimsveien.
12.De 3000 kundene er aksjonærer som har svart positivt på tilbudet om å plassere de penger som de ikke fikk tildeling av aksjer for, på en spesiell aksjonærkonto med en ekstra bonus på fem prosent på renten.
13.De er lovet 150 000 kroner hver,i tillegg til en bonus fra bryggeriet.
14.De som har reist, har i tillegg fått drøyt 4000 kroner i bonus for hvert barn, og de har fått igjen det de har innbetalt til offentlige og private pensjonsordninger.
15.De som kjøpte VerdiSpar II i juni 1982 fikk sin foreløbig siste oppskrivning og bonus i juni iår.
16.De spareobligasjonene Finansdepartementet og Norges Bank la ut ifjor, og som gjentas nå, har en rente på syv prosent som er skattepliktig på linje med andre renteinntekter, mens det er en bonus på toppen som er skattefri.
17.De statlige arbeidsgiverne, som har lovet bonus til de grubearbeidere som går tilbake til arbeidet innen fredag, opplyser at ialt 3279 arbeidere har oppgitt streiken i løpet av ukens to første dager.
18.De tradisjonelle produktivitetsavtalene består ofte i at det gis bonus på grunnlag av et produktivitetsmål, for eksempel antall produserte enheter pr. time.
19.Den italienske veteranen Francesco Moser, som fikk samme tid som Fignon, beholdt den rosa ledertrøyen, men ligger nå bare ti sekunder foran Visentini, som fikk 20 sekunder bonus for etappeseieren.
20.Der drøftet man hvorvidt bilkjøpere skal få økonomisk bonus hvis dee velger å kjøre med et katalysatorsystem.
21.Dersom laget kvalifiserer seg til VMsluttspillet, kan det bli aktuelt med en ekstra bonus.
22.Det ble utbetalt 664 millioner kroner i forsikringsydelser, hvorav 228 millioner kroner utgjorde bonus og garanterte tillegg.
23.Det er nemlig en bestemmelse i SovjetUnionen som sier at alle arbeidere skal få utbetalt en spesiell bonus med en gang termometeret viser 40 grader Celsius.
24.Det mest interessante ved dette systemet er imidlertid at Sparebanken gir en ekstra bonus på renten hvis man har flere konti i tillegg til personkontoen.
25.Dette var hennes siste chanse til å vinne den olympiske gullmedaljen som ville ha innbrakt henne en bonus på 40 000 dollar fra sin skoprodusent (Nike) og reklamekontrakter verd enda større penger fra andre kilder.
26.Du får bonus hvis du klarer alle tre i denne uken.
27.Efter at forsikringsselskapene satte opp premiene med fra 9 til 18 prosent fra årsskiftet, slår de nå til med en ny bonusordning, som rammer desto sterkere fordi hele 86 prosent av alle franske bilister kjører med bonus idag.
28.En plass i finalen ville gitt ytterligere 100 000 danske kroner.Spillerne har allerede fått 19 000 kroner i bonus fordi laget kvalifiserte seg for EMsluttspillet.
29.En seier i en vanlig seriekamp kan gi 2500 kroner i bonus, men lørdagens oppgjør er ikke akkurat noen vanlig seriekamp...
30.En større forsikringskunde, som har sine medarbeidere gruppelivsforsikret, gir uttrykk for kritikk mot forsikringsselskapene fordi de ikke rådfører seg med sine kunder før de fastsetter premier og bonus.
Dine siste søk